قابل توجه پذیرفته شدگان حمایت تشویقی

متقاضیان دریافت حمایت‌های تشویقی که اسامی آنها در فهرست پذیرفته‌شدگان از طریق سایت ستاد اعلام شده است، جهت سهولت در دریافت‌ حمایت تشویقی خود، ملزم به ارسال کپی شناسنامه یا کارت ملی و یک شماره حساب ملی کارت (بانک ملی) به نام شخص می‌باشند.ارسال شماره حساب برای دریافت مبلغ حمایت الزامی می باشد. (شماره حساب صرفا باید به اسم شخص دریافت کننده حمایت تشویقی باشد). خواهشمند است جهت سهولت و تسریع در پرداخت‌ مبالغ تشویقی، در اسرع وقت نسبت به ارسال مدارک به پست الکترونیکی hrdc@irannano.org اقدام نمایید.

متقاضیان دریافت حمایت‌های تشویقی که اسامی آنها در
فهرست پذیرفته‌شدگان از طریق سایت ستاد اعلام شده است، جهت سهولت در
دریافت‌ حمایت تشویقی خود، ملزم به ارسال کپی
شناسنامه
یا کارت ملی و یک
شماره حساب ملی کارت (بانک ملی) به نام شخص
 می‌باشند.ارسال شماره حساب برای
دریافت مبلغ حمایت الزامی می باشد. (شماره حساب صرفا باید به
اسم شخص دریافت کننده حمایت تشویقی باشد)
.
دانشجویان جهت دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی
پایان‌نامه خود ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های دانشجویی فناوری‌نانو
می‌باشند
.”
خواهشمند است جهت سهولت و تسریع در پرداخت‌ مبالغ تشویقی، در
اسرع وقت
نسبت به ارسال مدارک به پست
الکترونیکی hrdc@irannano.org اقدام نمایید.