همکاری شرکت نوکیا با دانشگاه کمبریج در فناوری‌نانو

شرکت نوکیا و دانشگاه کمبریج انگلستان قراردادی را برای همکاری بلند مدت در فناوری‌نانو امضا کرده‌اند. شرکت فنلاندی سازنده تلفن‌های همراه یک مرکز تحقیقاتی با ده نفر محقق در دانشگاه کمبریج ایجاد خواهد کرد تا با بخش‌های مختلفی مانند مرکز نانوعلم و بخش الکترونیک دانشکده مهندسی همکاری ‌کند.


شرکت نوکیا و دانشگاه کمبریج انگلستان قراردادی را برای همکاری بلند مدت در
فناوری‌نانو امضا کرده‌اند. شرکت فنلاندی سازنده تلفن‌های همراه یک مرکز
تحقیقاتی با ده نفر محقق در دانشگاه کمبریج ایجاد خواهد کرد تا با بخش‌های
مختلفی مانند مرکز نانوعلم و بخش الکترونیک دانشکده مهندسی همکاری ‌کند. در
حال حاضر حجم و فضا در گوشی‌های تلفن همراه از اهمیت خاصی برخوردار است. در
تلفن‌های همراه امروزی کارکردهای مختلفی مانند دوربین‌ دیجیتال، رادیو و…
مورد استفاده قرار می‌گیرد. محققان شرکت نوکیا تلاش می‌کنند تا با استفاده
از فناوری‌نانو قطعات الکترونیکی و تراشه‌های بسیار کوچک بسازند. این شرکت
به کمک دانشگاه کمبریج کمیته راهبری مشترکی را تشکیل خواهند داد تا پروژه‌های
مختلف را در حوزه فناوری‌نانو تعریف و انتخاب کند. بنابراین نوکیا نیز به
فهرست شرکت‌هایی پیوسته است که به دنبال استفاده از دانش فنی و علمی
دانشگاه کمبریج هستند.