بررسی بازار حافظه‌های نانولوله‌ای، پلیمری و مولکولی

در این گزارش بحث می‌شود که کدام یک از محصولات نهایی ممکن است از این فناوری‌ها استفاده کنند و در چه وضعیتی این فناوری‌ها جایگزین DRAM، SRAM، FLASH و. . . می‌شوند؟ و آیا این فناوری‌ها محصولات کاملاً جدید تولید می‌کنند؟

شرکت مطالعاتی ResearchMarket در گزارشی با عنوان “بررسی وضعیت فعلی بازار
نانولوله‌ها، حافظه‌های پلیمری و مولکولی” بازارهای FRAM، MRAM، حافظه
Ovonic، حافظه‌های نانولوله‌ای، مولکولی، پلیمری، هولوگرافی، سیستم‌های
حافظه مبتنی بر MEMS و دیگر فناوری‌های حافظه، که احتمالاً در دهه آتی‌
تجاری می‌شوند را مورد ارزیابی قرار داده است.
در این گزارش فرصت‌هایی که به‌وسیله این فناوری‌ها ارائه می‌شود، شناسایی و
کمّی شده و چارچوب زمانی ظهور آنها مشخص شده است، همچنین وضعیت فعلی بازار
برای هر یک از این فناوری‌ها شناسایی شده و مشخص شده است که این فناوری‌ها
در کدام یک از مراحل توسعه چرخه حیات خود (R&D، نمونه‌سازی، تولید نمونه،
تولید در حجم انبوه) قرار دارند.
در این گزارش بحث می‌شود که کدام یک از محصولات نهایی ممکن است از این
فناوری‌ها استفاده کنند و در چه وضعیتی این فناوری‌ها جایگزین DRAM، SRAM،
FLASH و. . . می‌شوند؟ و آیا این فناوری‌ها محصولات کاملاً جدید تولید می‌کنند؟
این گزارش شامل چند فصل زیر است:
فصل اول: مقدمات، اهداف، روش‌شناسی.
فصل دوم: ارزیابی فناوری‌های حافظه مبتنی بر نانو
در این فصل راه حل‌های کلیدی فناوری‌نانو در زمینه حافظه‌ها، چگونگی عملکرد
آنها و در نهایت چگونگی روند توسعه هریک مورد بحث قرار می‌گیرد. تحقیقات
این فصل همچنین در برگیرنده تجزیه و تحلیل عمیق مزایای تجاری حافظه‌های
مبتنی بر نانو می‌باشد.
فصل سوم: کاربردها و بازارها
این فصل به ذکرکاربردهای حافظه‌های مبتنی بر نانو، در طی هشت سال آینده می‌پردازد
و بررسی می‌کند که کدام‌یک از حافظه‌های مبتنی بر نانو جایگزین کدام یک از
حافظه‌های موجود می‌شود. این فصل همچنین به تشریح محصولاتی که باید از
حافظه‌های مبتنی بر فناوری‌نانو استفاده کنند، می‌پردازد.
فصل‌ چهار: پیش‌بینی‌های هشت‌ساله
در این فصل ابتدا روش پیش‌بینی تشریح شده است و سپس پیش‌بینی‌ها بر اساس
کاربردها و نوع عناصر تقسیم‌بندی شده است.
متن کامل این گزارش از طریق سایت ResearchMarket قابل خریداری است.