دبیر ستاد: فناوری نانو در ایران با جهان همگام است

مهندس محمودرضا سجادی رییس دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری در گفت‌وگویی با نشریه برنامه، فعالیت های این دفتررا به ویژه در ۱۰ سال گذشته، برای ایجاد همکاری بین بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف برای انجام فعالیت‌هایی در راستای توسعه فناوری تشریح کرد.

رییس دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری:
فناوری نانو در ایران با جهان همگام است
 
مهندس محمودرضا سجادی رییس دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری در
گفت‌وگویی با نشریه برنامه، فعالیت های این دفتررا به ویژه در ۱۰ سال گذشته،
برای ایجاد همکاری بین بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف برای انجام فعالیت‌هایی
در راستای توسعه فناوری
تشریح کرد.
در ادامه بخشی از مصاحبه که مربوط به فناوری نانو می باشد آورده شده است.
برای اطلاع از متن مصاحبه
اینجا را کلیک کنید

سئوال : از آنجایی که فناوری نانو به عنوان اولویت اصلی فناوری در کشور
انتخاب شده است، اقدام‌های صورت گرفته و برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت
این حوزه چیست؟
 

جواب : در دهه اخیر فناوری نانو به عنوان یک فناوری کلیدی و محرک در بین
مجامع جهانی شناخته شده و خوشبختانه تأخیری در درک موضوع و تصمیم‌گیری در
مورد آن نبوده است. از سال ۱۳۸۰ دفتر از روش های مختلف مانند برگزاری
گردهمایی، راه‌اندازی پایگاه اطلا‌ع‌رسانی، چاپ کتاب و خبرنامه و همچنین
برگزاری نشست با افراد مؤثر، حرکت ترویجی‌ را آغاز کرده که همچنان ادامه
دارد. در نتیجه این فعالیت‌ها، فناوری نانو به عنوان اولویت شناخته‌شده که
در همین راستا در سال ۱۳۸۲ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور پی‌گیری
توسعه آن در کشور، تشکیل شد. اعضای این ستاد معاون اول رییس‌جمهور، وزرای
علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، جهاد
کشاورزی، نفت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس دفتر همکاری‌‌های
فناوری (دبیر ستاد) و ۵ نفر از متخصصان و مدیران کشور هستند.
از ابتدا، فعالیت‌‌‌هایی در۴ زمینه: توسعه منابع انسانی، ترویج، شبکه‌سازی
زیرساخت آزمایشگاهی و طرح‌‌های توسعه فناوری نانو آغاز شد و برای هماهنگی
با سایر دستگاه‌های اجرایی چهار کارگروه تشکیل شد. هم‌زمان، تدوین برنامه
درازمدت نیز در دبیرخانه ستاد انجام شد که پس از تهیه آن در مردادماه ۱۳۸۴
این برنامه به نام سند راهبرد آینده به تصویب هیأت دولت رسید. سند راهبرد
آینده، چارچوب فعالیت کشور را در فاصله سال‌‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ مشخص می‌کند
که به سه افق کوتاه‌مدت (۲ سال)، میان مدت (۵ سال) و درازمدت (۱۰ سال)
تقسیم شده است. در این سند، چشم‌انداز، مأموریت، اهداف کلا‌ن، راهبرد‌ها و
برنامه‌‌های اجرایی و همچنین ساختار مدیریت کلا‌ن توسعه فناوری نانو آمده
است. بر اساس این سند در ده سال آینده، جمهوری اسلا‌می‌ایران باید در بین
۱۵ کشور برتر جهان در زمینه فناوری نانو قرار گیرد. در افق دو ساله، اهداف
کمی و شفافی در بخش ورودی‌‌ها و خروجی‌‌ها مشخص شده است. این دوره که دوره
ایجاد آمادگی‌‌ها و تأمین پیش‌نیاز‌های توسعه است (که اکنون در آن قرار
داریم) دستاورد‌‌هایی نیز برای کشور داشته است. هدف نهایی برنامه‌‌های
توسعه فناوری نانو، تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم است که در آن
تأکید می‌شود، زنجیره ثمردهی نوآوری (علم تا بازار) به صورت هم‌زمان دیده
شود. در حال حاضر عمده فعالیت‌‌های ستاد مواردی از قبیل تشویق دستاورد‌های
محققان کشور، حمایت از آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو،
حمایت از شرکت‌‌های علا‌قه‌مند و فعال (تشکیل شبکه شرکت‌‌های فناوری نانو)،
ترویج و اطلا‌ع‌رسانی، استانداردسازی محصولا‌ت فناوری نانو و تشویق صنایع
برای سرمایه‌گذاری است.