سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری روسیه در زمینه فناوری نانو

سرگی ایوانف معاون اول نخست‌وزیر روسیه می‌گوید این کشور یک میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز خود را به خرید تجهیزات مورد نیاز برای تحقیق در فناروی نانو اختصاص خواهد داد.

سرگی ایوانف معاون اول نخست‌وزیر روسیه می‌گوید این کشور یک میلیارد دلار از
درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز خود را به خرید تجهیزات مورد نیاز برای تحقیق در
فناروی نانو اختصاص خواهد داد. دلیل این امر تلاش در جهت کاهش وابستگی این کشور به
مواد خام و ایجاد تنوع در ساختار درآمدی آن است. ایوانف به عنوان مسئول انجمن نظارت
بر هزینه‌های فناوری نانو برگزیده شده است؛ سرمایه‌گذاری دولت برای فناوری نانو در
طول سه سال بعد بالغ بر ۱/۱ میلیارد دلار خواهد بود. ایوانف پیش‌بینی کرده است که
۹۰ درصد توسعه فناوری نانو برای اهداف غیرنظامی و ۱۰ درصد برای اهداف نظامی خواهد
بود.