برنامه همکاری راهبردی ژاپن و آلمان در نانو الکترونیک

حوزه نانوالکترونیک در حال حاضر به‌سرعت در حال توسعه بوده و کشورهای مختلف به‌شدت در این حوزه با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این میان، کشورهای آلمان و ژاپن نیز برای رسیدن به رشد پایدار و رقابت‌پذیری بلندمدت، به دنبال همکاری در این حوزه بوده و اخیراً یک توافق‌نامه همکاری امضا کرده‌اند.

هدف این برنامه تقویت همکاری بین ژاپن و آلمان در زمینه نانوالکترونیک برای رقابت
در سطح جهانی و پیشگامی در این حوزه است. این توافق‌نامه همکاری بین سازمان علم و
فناوری ژاپن (JST) و کمیته تحقیقاتی آلمان (DFG) امضا شده‌است.
بر اساس این برنامه دو کشور در حوزه‌های زیر با هم همکاری می‌کنند:
• نانومواد و نانوساختارها؛
• رویکردهای مولکولی برای الکترونیک و فتونیک؛
• اسپینترونیک‌ نیمه‌هادی و فلزی؛
• نانوالکترونیک نیمه‌هادی‌ها؛
• فناوری MEMs و NEMs
• نانواپتیک و فناوری‌های مرتبط.
در چارچوب این برنامه محققان ژاپنی و آلمانی پیشنهادهای تحقیقاتی مشترک خود را در
حوزه‌های اعلام‌شده ارسال می‌کنند. این پیشنهادها در نهایت باید باعث ایجاد ارزش
افزوده در اقتصاد هر دو کشور گردد. بر اساس این توافق‌نامه JST از محققان ژاپنی و
DFG از محققان آلمانی حمایت خواهند کرد. هزینه‌های برگزاری سمینارها، حقوق و دستمزد
محققان، تهیه مواد اولیه، هزینه سربار به میزان ده درصد کل مبلغ پروژه، مسافرت‌های
خارجی و داخلی، فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیلات تحقیقاتی به‌وسیله هر دو طرف تأمین
می‌شود. توافق‌نامه همکاری تحقیقاتی بین محققان نباید بیشتر از سه سال باشد.