رشد چشمگیر فناوری‌نانو در فنلاند

بر اساس گزارشی که اخیراً مؤسسه تأمین مالی نوآوری و فناوری فنلاند (Tekes) ، منتشر کرده‌است، فناوری‌نانو در این کشور به‌سرعت توسعه یافته‌است. طی دو سال گذشته تعداد شرکت‌های فنلاندی فعال در فناوری‌نانو بیش از دو برابر شده و از ۶۱ شرکت به ۱۳۴ شرکت افزایش یافته‌است. در حال حاضر بیش از ۴۰ مورد از آنها محصولات مبتنی بر فناوری‌نانوی خود را تجاری کرده‌اند. فناوری‌نانو در اکثر بخش‌های کلیدی اقتصاد فنلاند، از الکترونیک تا محصولات کشاورزی استفاده می‌شود.

عامل اصلی افزایش فعالیت شرکت‌های فنلاندی برنامه ملی این کشور با عنوان Finano است.
این برنامه پنج ساله در سال ۲۰۰۵ آغاز شده و تا سال ۲۰۰۹ ادامه خواهد یافت. بودجه
کل این برنامه در حدود ۷۱ میلیون یورو است که ۲۵ میلیون یوروی آن صرف هزینه‌های
تحقیقاتی می‌شود و ۲۰ میلیون یورو نیز برای کمک به شرکت‌ها و حمایت مالی از آنها
اختصاص یافته‌است. در این برنامه شرکت‌ها، سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی و سازمان‌های
خدماتی مشارکت دارند. برخی از اهداف برنامه Finano عبارتند از: حمایت از شبکه‌سازی
ملی و بین‌المللی، افزایش مشارکت سازمان‌های مختلف در اجرای برنامه و استفاده
اثربخش از منابع و زیرساخت‌ها.
Tekes از محققان و شرکت‌هایی حمایت می‌کند که به دنبال تجاری‌سازی طرح‌ها و ایده‌های
خود بوده و نیازهای ملی خاصی را هدف قرار داده باشند. راهبرد تجاری‌سازی این برنامه،
تجاری‌سازی ایده‌ها و کاربردهای‌ فناوری‌نانو با استفاده از شرکت‌های موجود است. به‌خاطر
همین سیاست است که محصولات فناوری‌نانو در این کشور سریعاً تجاری می‌شوند.
پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از یافته‌های تحقیقاتی شرکت‌های فنلاندی در طی یک تا سه
سال آینده وارد بازار شوند. تاکنون فناوری‌نانو بیشترین تأثیر را در بخش مواد داشته
ولی پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نزدیک بیشترین تأثیر اقتصادی آن در بخش
الکترونیک و علوم زیستی باشد.