تحلیلی بر بودجه برنامه پیشگامی ملی فناوری‌نانو

برای بودجه سال ۲۰۰۸ برنامه پیشگامی ملی فناوری‌نانوی ایالات متحده (NNI) در حدود ۵/۱ میلیارد دلار اختصاص یافته‌است که در مقایسه با بودجه ۴۶۴ میلیون‌دلاری سال ۲۰۰۱ بیش از سه برابر رشد نشان می‌دهد. رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو به‌وسیله دولت فدرال آمریکا در طی سال‌های گذشته و حمایت مستمر کنگره این کشور از این برنامه، نشان‌دهنده اهمیت فناوری‌نانو در توسعه اقتصادی این کشور و نقش آن در رقابت‌پذیری اقتصادی، تأمین امنیت ملی و سلامت است. بخش زیادی از بودجه سال ۲۰۰۸ به مؤسسات و سازمان‌هایی اختصاص دارد که در چارچوب برنامه پیشگامی رقابت‌پذیری آمریکا قرار دارند. این سازمان‌ها عبارتند از: بنیاد ملی علوم، وزارت انرژی، مؤسسه ملی استاندارد و فناوری.

جدول یک، میزان سرمایه‌گذاری NNI در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در سال
۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ برای سازمان‌های مختلف دولت فدرال را نشان می‌دهد. جدول (۲)
میزان بودجه سازمان‌های مختلف را درباره تحقیق وتوسعه مسائل ایمنی، سلامت و
زیست‌محیطی مرتبط با فناوری‌نانو برای سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد.
هدف اصلی تحقیق و توسعه در خصوص مسائل زیست‌محیطی، سلامت و ایمنی (HSE) ،
شناسایی و تعیین خطر‌های بالقوه مربوط به سلامت و مسائل زیست‌محیطی محصولات
فناوری‌نانو است. جدول (۳) سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده برای سال ۲۰۰۸
را در سازمان‌های مختلف بر اساس حوزه‌های مجزا ارائه کرده‌است.
در سال ۲۰۰۸، بیشترین میزان بودجه به‌ترتیب به سازمان‌های بنیاد ملی علوم،
که از تحقیقات بنیادی در تمام رشته‌های علم و مهندسی حمایت می‌کند، وزارت
دفاع، که رسالت اصلی آن حفظ امنیت ملی است، و وزارت انرژی که هدف آن حمایت
از تحقیقات در حوزه انرژی است، اختصاص یافته‌است.
سازمان سلامت و خدمات انسانی از طریق سازمان ملی سلامت، از تحقیقاتی حمایت
می‌کند که در حوزه بیوپزشکی باشند. سازمان ملی ایمنی و سلامت شغلی از
تحقیقاتی حمایت می‌کند که به دنبال حل مسائل ایمنی و سلامت کار ‌باشند و
دیگر سازمان‌هایی که در تحقیقات فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری می‌کنند عبارتند
از: سازمان ملی هوا- فضا، مؤسسه ملی استاندارد و فناوری، سازمان حفاظت از
محیط زیست، وزارت کشاورزی، سازمان امنیت ملی، وزارت دادگستری و حمل و نقل.

نکات کلیدی در بودجه سال مالی ۲۰۰۸
بودجه سال ۲۰۰۸ از تحقیقات بنیادی برای شناسایی خواص و ویژگی‌های پدیده‌ها،
مواد، ابزارها و سیستم‌ها در ابعاد نانومقیاس حمایت می‌کند. چندین سازمان
میزان بودجه سال ۲۰۰۷ خود را بروز کرده، به‌صورت زمانبندی شده در حال تخصیص
آن هستند.
میزان بودجه تحقیق و توسعه سازمان HSE در سال ۲۰۰۸ در مقایسه با میزان
بودجه واقعی سال ۲۰۰۶، ۵۵ درصد افزایش یافته‌است. رشد مستمر بودجه تحقیق و
توسعه HSE موجب افزایش تحقیقات با کیفیت شده‌است.
بودجه بنیاد ملی علوم۲/۳۰، وزارت انرژی ۷/۸۰، و مؤسسه ملی استاندارد
۷/۱۸میلیون دلار نسبت به سال ۲۰۰۶ افزایش یافته‌است. متوسط افزایش ۲۰ درصدی
بودجه این سازمان‌ها نشانگر علاقه دولت‌مردان آمریکایی به افزایش بودجه
تحقیق و توسعه سازمان‌های نوآور در حوزه فیزیک و مهندسی در طی ده سال آینده،
جهت افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد آمریکاست.
همکاری‌های بین المللی در حوزه‌های مختلف فناوری‌نانو به سرعت در حال
افزایش است. دفتر همکاری‌های ملی فناوری و NNI در تحقیقات فناوری‌نانو، با
کشورهای مختلف قرارداد همکاری امضا کرده‌اند.
برنامه‌ریزی تحقیقات HSE در NNI تبدیل به یک اولویت شده‌است؛ برگزاری
کارگاه‌ها و نشست‌های مختلف درباره مسائل زیست‌محیطی و ایمنی فناوری‌نانو،
افزایش تعداد سازمان‌هایی که علاقمند به انجام تحقیقات در این حوزه هستند و
انتشار گزارش‌های مختلف در این حوزه نشان‌دهنده افزایش توجه سیاست‌مداران
آمریکایی به مسائل ایمنی و زیست‌محیطی فناوری‌نانو است.
NNI به دنبال توسعه ابزارهای تعیین مشخصات برای تشویق نوآوری و حمایت از
توسعه هدفمند فناوری‌نانو است. تأمین مالی تحقیقات مربوط به ابزارسازی،
مترولوژی و استانداردسازی در سال ۲۰۰۸ در مقایسه با سال ۲۰۰۶، ۶۴ درصد
افزایش یافته‌است.
NNI به دنبال توسعه تسهیلات و زیرساخت‌های پیشرفته است. در سال ۲۰۰۸،
پنجمین مرکز تحقیقاتی نانو علم افتتاح شد. این مراکز پنجگانه به محققان این
امکان را می‌دهد تا از تسهیلات آنها در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو استفاده
کنند.
در سال ۲۰۰۷ شبکه ملی تولید در فناوری‌نانو متشکل از چهار مرکز علمی و
مهندسی بنیاد ملی علوم ایجاد شد و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۸ با اضافه
شدن مراکزی از وزارت دفاع و مؤسسه ملی استاندارد و فناوری توسعه پیدا کند.
هدف این مرکز کمک به توسعه فناوری‌نانو و تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر آن
از طریق تسهیل همکاری و اطلاع‌رسانی بین محققان آمریکایی در مراکز دولتی و
خصوصی است.
جنبه‌های اجتماعی فناوری‌نانو از طریق چندین رویکرد در سازمان‌های مختلف در
حال پیگیری است.
استانداردسازی در حوزه فناوری‌نانو برای حمایت از تحقیق و توسعه و استفاده
از این فناوری، در حال توسعه است.
 

جدول ۱٫ بودجه
برنامه پیشگامی ملی فناوری‌نانو، ۲۰۰۸- ۲۰۰۶، میلیون دلار

سازمان/وزارتخانه

واقعی ۲۰۰۶

تخمینی ۲۰۰۷

پیشنهادی ۲۰۰۸

بنیاد ملی علوم

۷/۳۵۹

۱/۳۷۳

۹/۳۸۹

وزارت دفاع

۹/۴۲۳

۲/۴۱۷

۷/۳۷۴

وزارت انرژی

۲۳۱

۳/۲۹۳

۵/۳۳۱

سازمان ملی سلامت

۶/۱۹۱

۲/۱۷۰

۹/۲۰۲

مؤسسه ملی
استاندارد و فناوری

۹/۷۷

۳/۸۹

۶/۹۶

سازمان ملی هوا-
فضا

۵۰

۲۵

۲۴

سازمان حفاظت از
محیط زیست

۵/۴

۶/۸

۲/۱۰

وزارت کشاورزی (USDA/CSREES)

۹/۳

۹/۳

۳

سازمان ملی ایمنی
و سلامت شغلی

۸/۳

۶/۴

۶/۴

وزارت کشاورزی (USDA/fs)

۳/۲

۶/۲

۶/۴

سازمان امنیت ملی

۵/۱

۲

۱

وزارت دادگستری

۳/۰

۴/۱

۹/۰

سازمان حمل و نقل

۹/۰

۹/۰

۹/۰

جمع

۲/۱۳۵۱

۱/۱۳۹۲

۸/۱۴۴۴

 

جدول۲٫ بودجه
تحقیق و توسعه مسائل محیطی، سلامت و ایمنی، ۲۰۰۸- ۲۰۰۶، میلیون
دلار

سازمان/وزارتخانه

واقعی ۲۰۰۶

تخمینی ۲۰۰۷

پیشنهادی ۲۰۰۸

بنیاد ملی علوم

۲۱

۷/۲۵

۸/۲۸

وزارت دفاع

۱

۱

۱

وزارت انرژی

۵/۰

۰

۳

سازمان ملی سلامت

۲/۵

۶/۴

۷/۵

مؤسسه ملی
استاندارد و فناوری

۴/۲

۸/۱

۸/۵

سازمان ملی هوا-
فضا

۰

۰

۰

سازمان حفاظت از
محیط زیست

۷/۳

۸

۶/۹

وزارت کشاورزی (USDA/CSREES)

۱/۰

۱/۰

۱/۰

سازمان ملی ایمنی
و سلامت شغلی

۸/۳

۶/۴

۶/۴

وزارت کشاورزی (USDA/fs)

۰

۰

۰

سازمان امنیت ملی

۰

۰

۰

وزارت دادگستری

۰

۰

۰

سازمان حمل و نقل

۰

۰

۰

جمع

۷/۳۷

۸/۴۵

۶/۵۸

 

جدول ۳٫
سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده برای ۲۰۰۸ از طریق برنامه NNI بر اساس حوزه‌های
مجزا، میلیون دلار

سازمان/ وزارتخانه

فرایندها و
پدیده‌های بنیادی

نانومواد

سیستم‌ها و
ابزارهای نانومقیاس

مترولوژی و
استاندارد

نانوساخت

خرید زیرساختها و
تسهیلات تحقیقاتی

ابعاد اجتماعی

جمع کلNNI

بنیاد ملی علوم

۷/۱۴۲

۲/۶۰

۱/۵۱

۵/۱۴

۹/۲۶

۶/۳۱

۹/۶۲

۹/۳۸۹

وزارت دفاع

۱/۱۷۹

۷/۹۱

۶/۷۰

۳/۸

۱

۲۳

۱

۷/۳۷۴

وزارت انرژی

۴/۸۵

۸/۹۹

۵/۱۳

۷/۲۶

۲

۶/۱۰۰

۵/۳

۵/۳۳۱

سازمان ملی سلامت

۳/۵۳

۵/۱۶

۹/۱۱۴

۷/۶

۷/۱

۱/۰

۷/۹

۹/۲۰۲

مؤسسه ملی
استاندارد و فناوری

۱/۲۷

۸

۵/۱۳

۴/۲۶

۱/۱۱

۵/۴

۶

۶/۹۶

سازمان ملی هوا-
فضا

۱

۱۲

۱۰

۰

۱

۰

۰

۲۴

سازمان حفاظت از
محیط زیست

۲

۲

۲

۰

۰

۰

۶/۹

۲/۱۰

وزارت کشاورزی

 (USDA/CSREES)

۴

۸/۰

۵/۱

۰

۱/۰

۰

۲/۰

۳

سازمان ملی ایمنی
و سلامت شغلی

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۶/۴

۶/۴

وزارت کشاورزی (USDA/fs)

۷/۱

۵/۱

۱

۲/۰

۲/۰

۰

۰

۶/۴

سازمان امنیت ملی

۰

۰

۱

۰

۰

۰

۰

۱

وزارت دادگستری

۰

۰

۱/۰

۸/۰

۰

۰

۰

۹/۰

سازمان حمل‌ونقل

۹/۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۹/۰

جمع

۸/۴۹۱

۷/۲۹۰

۴/۲۷۷

۶/۸۳

۴۴

۸/۱۵۹

۵/۹۷

۸/۱۴۴۴