اولین مرکز فناوری نانو در روسیه

دانشگاه ایالتی سن‌پیترزبورگ در سال ۲۰۰۸ اولین مرکز فناوری نانو در روسیه را افتتاح خواهد نمود. هزینه کلی این پروژه در حدود ۵ میلیون دلار تخمین زده شده است.

دانشگاه ایالتی سن‌پیترزبورگ در سال ۲۰۰۸ اولین مرکز فناوری نانو در روسیه
را افتتاح خواهد نمود. هزینه کلی این پروژه در حدود ۵ میلیون دلار تخمین زده
شده است. وظیفه اصلی این مرکز تحقیقاتی فعالیت در زمینه مواد جدید است.

به گفته گورلینسکی مسئول اجرای پروژه، این مرکز تا اواخر سال ۲۰۰۷ تکمیل شده و
در بهار سال ۲۰۰۸ به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

در این سال با فراهم کردن تجهیزات تحقیقاتی لازم برای این مرکز، محققان فعال در
آن، در حوزه فناوری نانو به تحقیق خواهند پرداخت. افتتاح مرکز فناوری نانو،
بخشی از برنامه جامع و هدف‌گرای این دانشگاه، برای توسعه فناوری نانو در روسیه
است.