ساماندهی فناوری‌های نوین در آموزش و پرورش

مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی وابسته به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش با اهداف تولید دانش در حوزه برنامه ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی، اقدام به تأسیس کمیته‌ای با عنوان کمیته فناورهای نوین، شامل فناوری‌های نانو و زیست نموده است.

مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های
آموزشی وابسته به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در وزارت آموزش و
پرورش با اهداف تولید دانش در حوزه برنامه ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی،
اقدام به تأسیس کمیته‌ای با عنوان کمیته فناورهای نوین، شامل فناوری‌های
نانو و زیست نموده است.
اولین نشست این کمیته با حضور نمایندگانی از آموزش و پرورش، مراکز دانشگاهی
و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در تاریخ شانزدهم خرداد ۱۳۸۶ در دفتر مؤسسه
برگزار و پیرامون موضوعاتی همچون سطح آموزش فناوری‌های نوین در مدارس، نحوه
فعالیت کمیته و چگونگی ارتباط آن با ستاد بحث شد.