سرمایه‌گذاری ۲۴۵ میلیون دلاری دولت هند در فناوری ‌نانو

با تصویب چشم‌انداز فناوری‌نانو در هند، دولت در حدود ۲۴۵ میلیون دلار به این برنامه اختصاص داده‌است. سازمان علم و فناوری هم مسئول اجرای رسالت فناوری‌ نانو در این کشور است.

یکی از اهداف اصلی این برنامه ظرفیت‌سازی
در حوزه تحقیق و توسعه فناوری‌ نانو است. در مسیر این هدف، توجه به تحقیقات
بنیادی علم و فناوری ‌نانو و آموزش نیروی انسانی از اولویت‌های اصلی دولت
هند است. در عین حال تجاری‌سازی کاربردهای فناوری ‌نانو در این برنامه
دارای جایگاه ویژه‌ای است و رسالت فناوری‌ نانو آن است که از کاربردهای
مختلف این فناوری در جهت حل معضلات اساسی کشور هند، به خصوص در زمینه تصفیه
آب، توسعه مواد، توسعه حسگرها، دارورسانی و. . . استفاده کند. در جهت رسیدن
به این هدف همکاری بین مراکز آموزشی-تحقیقاتی و صنعت و افزایش مشارکت بخش
خصوصی و دولتی مورد توجه قرار گرفته‌است.
ساختار رسالت فناوری ‌نانو طوری تنظیم شده‌است تا بین تلاش‌های جامعه
تحقیقاتی هم‌افزایی ایجاد کند و باعث شروع برنامه‌های جدید گردد. توجه به
همکاری‌های بین‌المللی از عناصر اصلی این برنامه است. تاکنون در حدود صد
پروژه تحقیقاتی از سوی دولت هند تأمین مالی شده و چندین مرکز تحقیقاتی در
حوزه علم و فناوری‌ نانو تأسیس شده‌است. در طی پنج سال گذشته دولت هند در
حدود ۴۹ میلیون دلار در تحقیق و توسعه فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌است.