معرفی گزارش چشم انداز فعلی و آینده بازار فناوری‌نانو

در گزارش محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو، بر اساس پیش‌بینی انجام شده طی پنج سال آینده سرعت توسعه فناوری‌نانو در بخش‌های مختلف افزایش یافته و بازار محصولات این فناوری تا سال ۲۰۱۰ سالانه ۸/۴۸ درصد رشد خواهد داشت. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود فناوری‌نانو در شش بخش خاص تأثیر عمیقی داشته باشد لذا در این گزارش، بازار فناوری‌نانو در این شش بخش به‌طور مجزا بررسی شده‌است.

در حال حاضر فناوری‌نانو تقریباً تمامی
بخش‌های صنعتی را در برگرفته و فرصت‌های بسیاری را در بخش‌های مختلف از
رایانه و الکترونیک گرفته تا داروسازی، ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود که
در طی پنج سال آینده سرعت توسعه این فناوری‌ در بخش‌های مختلف افزایش یافته،
و پروژه‌های تحقیقاتی فعلی، تجاری‌سازی شوند. بر اساس این گزارش پیش‌بینی
شده‌است که بازار محصولات مبتنی بر فناوری‌ نانو تا سال ۲۰۱۰، سالانه در
حدود ۸/۴۸ درصد رشد داشته باشد.
در این گزارش بازار فناوری‌ نانو در این شش بخش به‌طور مجزا بررسی شده‌است
که عبارتند از:
نیمه‌هادی‌ها
حافظه‌ها و فناوری‌های ذخیره داده‌ها
فناوری‌های نمایشگر
فناوری‌های اپتیک و فتونیک
فناوری‌های انرژی
فناوری‌های سلامت و زیستی
معمولاً محصولات مبتنی بر این فناوری‌ها در مراحل اولیه تجاری‌سازی خود
هستند و در سال‌های آتی حجم بازار آنها رشد چشمگیری خواهد یافت.
متن کامل این گزارش به قیمت ۲۲۹۵ دلار از طریق سایت http: //www. the-infoshop.
com قابل خریداری است.