بررسی تجاری‌سازی فناوری ‌نانو در اروپا

مؤسسه نانوفروم (Nanoforum) در حال انجام تحقیقی به‌منظور شناسایی موانع تجاری‌سازی فناوری‌ نانو در اروپا و ارائه راهکارهای مناسب به کمیسیون اروپا در جهت رفع این موانع است.

مؤسسه نانوفروم (Nanoforum) در حال انجام
تحقیقی به‌منظور شناسایی موانع تجاری‌سازی فناوری‌ نانو در اروپا و ارائه
راهکارهای مناسب به کمیسیون اروپا در جهت رفع این موانع است. این تحقیق
گسترده تمام سطح جامعه اروپایی را پوشش داده و نتایج آن در کارگاهی که در
ژوئن ۲۰۰۷ در آلمان برگزار خواهد شد، ارائه می‌گردد. ابزار جمع‌آوری
اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه‌ای است که از چهار بخش و ۲۴ سوال تشکیل شده
است.
شرکت‌ها و افراد علاقه‌مند می‌توانند متن کامل آن را به‌صورت رایگان از
طریق سایت این مؤسسه دریافت کنند.