معرفی محصول_بسترهای گرم آئروژل (گرم‌کننده‌های پا) Pyrogel ARS401

در این محصول از فناوری آئروژل‌های عایق نانوحفره‌ای استفاده می‌‌شود که این آئروژل در مقایسه با مواد موجود سه تا ۲۰ برابر بیشتر حرارت را حفظ می‌کند. همچنین این ماده در مقابل فشردگی مقاومت می‌کند و برای این کار نیازی به ضخامت زیاد ندارد. پوتین‌های نیروی ویژه ارتش تنها ضخامت دو میلی‌متر از این آئروژل را نیاز دارند، تا بهبود قابل توجهی در عملکرد عملیات صحرایی از خود نشان دهند.

نام شرکت تولیدکننده: Aspen Aerogels

معرفی شرکت: در سال ۱۹۸۴ در آمریکا به‌صورت یک شرکت انشعابی (spin-off)
تأسیس شده است و به فعالیت در زمینه دستیابی به محصولاتی با عملکرد بالا
مشغول است.
تاریخ تولید محصول: ۲۰۰۴ 

 مشخصات و مزایای محصول
در این محصول از فناوری آئروژل‌های عایق نانوحفره‌ای استفاده می‌‌شود که
این آئروژل در مقایسه با مواد موجود سه تا ۲۰ برابر بیشتر حرارت را حفظ می‌کند.
همچنین این ماده در مقابل فشردگی مقاومت می‌کند و برای این کار نیازی به
ضخامت زیاد ندارد. پوتین‌های نیروی ویژه ارتش تنها ضخامت دو میلی‌متر از
این آئروژل را نیاز دارند، تا بهبود قابل توجهی در عملکرد عملیات صحرایی از
خود نشان دهند.
ایده نانویی محصول: استفاده از آئروژل‌های عایق نانوحفره‌ای.

بازار مصرف محصول

• رسانش دارو از ساختمان آئروژل؛

• پوشش آئروژل دانسیته پایین برای سیستم‌های برودتی و تحت خلا؛

• شیشه‌های عایق کم‌قیمت؛
• سیستم‌های لوله‌کشی فشار متوسط تا قوی؛
• کاربردهای نظامی و فضایی؛
• لباس و پوشاک؛

• عایق‌های صوتی؛
• مشخصات فیزیکی محصول

• ضخامت اسمی: دو میلی‌متر
 رسانش گرمایی: (mW/mK)ا
۱۵/۵
دانسیته: (g/cc)ا۱۷/۰
 کمترین دمای پایداری: °C 200-
 بیشترین دمای پایداری: °C 250

میزان پیشرفت کار: وارد بازار شده‌است.