قرارداد همکاری میان Capsulation و QIAGEN

دو شرکت پیشتاز، استفاده از هم‌افزایی ایجاد شده میان مولکول‌های زیستی قابل برنامه‌ریزی و آخرین پیشرفت‌های ایجادشده در فناوری نانو را هدف قرار داده‌اند.

یک شرکت پیشتاز در زمینه فناوری نانو و بزرگ‌ترین تهیه‌کننده نمونه در
قالب یک قرارداد همکاری، استفاده از هم‌افزایی ایجاد شده میان مولکول‌های زیستی
قابل برنامه‌ریزی و آخرین پیشرفت‌های ایجادشده در فناوری نانو را هدف قرار داده‌اند.

این فناوری آینده با ساختارهایی در کوچک‌ترین حد ممکن سر و کار دارد. این پروژه
مشترک در قالب برنامه حمایتی وزارت علوم و فناوری آلمان با عنوان «نانوزیست‌فناوری»
با مبلغ کلی ۲۳/۱ میلیون یورو انجام می‌شود.

این پروژه از یک سو با تحقیقات بنیادی روی کوپل کردن بخش‌های کوچک مواد ژنتیکی
(الیگونوکلئوتیدها) روی ذرات عامل‌دار LBL ارتباط دارد.

ذرات عامل‌دار LBL از نانوذرات یا کپسول‌هایی تشکیل می‌شوند که برای کاربردهای
مختلفی همچون انتقال مواد دارویی مناسب می‌باشند.

از سوی دیگر، سه سال بعدی پروژه روی کاربردهای تشخیصی و پزشکی متمرکز بوده و
هدف آن تشخیص و درمان آسان بیماری‌هایی مانند سرطان است.