حمایت های تشویقی فناوری نانو در تیر ماه ۱۳۸۶ (بخش اول)

در تیرماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۵۳ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۲۳ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۷ مورد پایان‌نامه دکتری، ۱۴ مورد مقاله ISI ، ۶ مورد شرکت در کنگره، ۱ مورد ماموریت فناوری و ۲ مورد چاپ کتب فناوری نانو بوده‌اند

در تیرماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در
راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۵۳ مورد از درخواست‌های
دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۲۳ مورد پایان‌نامه
کارشناسی‌ارشد، ۷ مورد پایان‌نامه دکتری، ۱۴ مورد مقاله ISI ، ۶ مورد شرکت
در کنگره، ۱ مورد ماموریت فناوری و ۲ مورد چاپ کتب فناوری نانو بوده‌اند.
نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.
افراد برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی
(عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@irannano.org می باشند.
 
پایان نامه کارشناسی ارشد
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی نقش رشته نوع درخواست(مرحله-سطح)
۱ صنعتی شریف آرش اللهقلی پور دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۱ دکتر  نیما تقوی نیا استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۲ اصفهان علی اصغر عبدالحسین زاده دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۲ دکتر حمیدرضا فلاح استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۳ تبریز طوبی حلاج دانشجو شیمی ۱ – 
۳
۳ دکتر محمد امجدی استاد راهنما شیمی ۱ – 
۳
۴ تهران مائده مشهدبانی اسکندر کلائی دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۴ دکتر محمدرضا  محمدی زاده استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۵ پژمان  زرآبادی پور دانشجو شیمی ۱ – 
۳
۵ دکتر علیرضا  بدیعی استاد راهنما شیمی ۱ – 
۳
۶ علی  رنجبریان دانشجو شیمی ۱ – 
۳
۶ دکتر علیرضا  بدیعی استاد راهنما شیمی ۱ – 
۳
۷ نعیمه  سیف وند لیقوانی دانشجو شیمی ۱ – 
۳
۷ دکتر علیرضا  بدیعی استاد راهنما شیمی ۱ – 
۳
۸ صنعتی سهند نویده  انرجان کوچه باغ دانشجو شیمی ۱ – 
۳
۸ دکتر بهزاد پورعباس استاد راهنما شیمی ۱ – 
۳
۹ یزد حامد کارخانه چی دانشجو پلیمر ۱ – 
۳
۹ دکتر حسین  نازکدست استاد راهنما پلیمر ۱ – 
۳
۱۰ پژوهشگا ه پلیمر و پتروشیمی مهدی شبانکاره دریس دانشجو شیمی ۱ – 
۳
۱۰ دکتر علیرضا  مهدویان استاد راهنما شیمی ۱ – 
۳
۱۱ صنعتی شریف سجاد طلایی مزرعه دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۱۱ دکتر سیدمحمد  مهدوی استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۱۲ تهران نوید رزمخواه دانشجو عمران ۱ – 
۳
۱۲ دکتر غلامرضا  نبی بیدهندی استاد راهنما عمران ۱ – 
۳
۱۳ آزاد واحد علوم و تحقیقات صنم ستوده دانشجو مواد ۱ – 
۳
۱۳ دکتر  زیارتعلی  نعمتی استاد راهنما مواد ۱ – 
۳
۱۴ مازندران حسن کلانتری دانشجو مکانیک ۱ – 
۳
۱۴ دکتر سیدجمال  حسینی پور استاد راهنما مکانیک ۱ – 
۳
۱۵ علم و صنعت مجتبی  مغربی دانشجو عمران ۱ – 
۳
۱۵ دکتر مصطفی خانزادی استاد راهنما عمران ۱ – 
۳
۱۶ مازندران هاجر  رجایی لیتکوهی دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۱۶ دکتر علی اصغر حسینی استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۱۷ علم و صنعت اشکان  دریانی دانشجو مکانیک ۱ – 
۳
۱۷ دکتر محرم حبیب نژاد کورایم استاد راهنما مکانیک ۱ – 
۳
۱۸ آزاد واحد علوم و تحقیقات علی کفاش هوشیار دانشجو مکانیک ۱ – 
۳
۱۸ دکتر محرم حبیب نژاد کورایم استاد راهنما مکانیک ۱ – 
۳
۱۹ دانشگاه الزهراء(س) اعظم صمدبین دانشجو شیمی ۱و۲-  ۳
۱۹ دکتر قدسی  محمدی زیارانی استاد راهنما شیمی ۱و۲-  ۳
۲۰ کاشان امیرحسن نوربخش دانشجو فیزیک ۲ – 
۳
۲۰ دکتر مصطفی  زاهدی فر استاد راهنما فیزیک ۲ – 
۳
۲۱ پژوهشگاه مواد و انرژی مسعود بداغی دانشجو مواد ۲ – 
۳
۲۱ دکتر علیرضا  میرحبیبی استاد راهنما مواد ۲ – 
۳
۲۲ صنعتی امیرکبیر جعفر جعفری دانشجو مواد ۲ – 
۳
۲۲ دکتر فرزاد محبوبی استاد راهنما مواد ۲ – 
۳
۲۳ صنعتی شریف شاریس میناسیان دانشجو شیمی ۱و۲-  ۳
۲۳ دکتر محمد سلطانیه استاد راهنما شیمی ۱و۲-  ۳
پایان نامه  دکتری
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی نقش رشته نوع درخواست(مرحله-سطح)
۱ تهران سعید  رضایی زارچی دانشجو بیوفیزیک ۱ – 
۳
۱ دکتر علی اکبر  صبوری استاد راهنما بیوفیزیک ۱ – 
۳
۲ مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فرهاد کبیری اصفهانی دانشجو شیمی ۱ – 
۳
۲ دکتر بابک کریمی استاد راهنما شیمی ۱ – 
۳
۳ تهران امیر خسروانی دانشجو صنایع چوب و کاغذ ۱ – 
۳
۳ دکتر احمد جهان لتیاری استاد راهنما صنایع چوب و کاغذ ۱ – 
۳
۴ صنعتی امیرکبیر پیمان  خرمی دانشجو شیمی ۱ – 
۳
۴ دکتر منصور کلباسی استاد راهنما شیمی ۱ – 
۳
۵ صنعتی شریف مهدی دوراندیش یزدی دانشجو مواد ۱ – 
۳
۵ دکتر عبدالرضا سیم چی استاد راهنما مواد ۱ – 
۳
۶ پژوهشگاه مواد و انرژی ابوالقاسم نورمحمدی آبادچی دانشجو مواد ۱ – 
۳
۶ دکتر محمدعلی بهره ور استاد راهنما مواد ۱ – 
۳
۷ محمد ذاکری دانشجو مواد ۱ – 
۳
۷ دکتر محمدرضا رحیمی پور استاد راهنما مواد ۱ – 
۳
مقالات ISI
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی عنوان مقاله
۱ تهران سعید رضایی زارچی Use of silver
nanoparticles as an electron
۲ محقق اردبیلی شبنم سهراب نژاد New methylene Blue
(NMB) Encapsulated in
۳ آزاد واحد رشت افشین پوراحمد نودهی Preparation and
characterization of host
۴ صنعتی امیرکبیر مهران  جوانبخت Carbon Paste
Electrode Modified with Functionalized …
۵ صنعتی شریف رضا متفرقه تیلکی Size, composition
and optical properties of
۶ صنعتی امیرکبیر حمید میرزاده Comparison of the
effect of excimer laser
۷ صنعتی شریف حامد آرامی Polypyrrole/multiwall
carbon nanotube
۸ تربیت مدرس علی  شانقی Study of TiO2
nanoparticle coating
۹ صنعتی اصفهان محمدحسین عنایتی Ball milling of
stainless steel scrap
۱۰ علم و صنعت مهیار مظلومی Studies on
synthesis of alumina nanopowder
۱۱ صنعتی شریف عبدالرضا سیم چی Effect of
reinforcement volume
۱۲ صنعتی شریف عبدالرضا سیم چی Effect of
nanoscaled reinforcement
۱۳ تربیت مدرس آزاده عسگری نژاد Synthesis and
characterization of CdCO3
۱۴ تهران پیمان طاهری Nanocrystalline
structure produced
شرکت در کنگره خارج از کشور
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته عنوان مقاله
۱ رسول ملک فر شفاهی(۱و۲) فیزیک Preparation and
characterization of
۲ علی اکبر بابالو پوستر شیمی Surface
modification of alumina
۳ علی اکبر بابالو پوستر شیمی Co-sputtered Au-Cu
alloy
۴ ابوالقاسم عطایی شفاهی
(۱و۲)
مواد The effects of
Different precursor
۵ سعید حشمتی منش پوستر
(۱و۲)
مواد Influence of
process control agents
۶ احمد حسن پور شفاهی فیزیک Giant
Magnetoresistance In Bi-Fe3O4
مأموریت فناوری
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی نقش رشته
۱ صنعتی سهند فرزاد نصیرپوری مأمور مواد
 

چاپ کتاب فناوری نانو
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی نوع درخواست
۱ کاشان غلامرضا وکیلی نژاد Thermodynamic
properties of …
۲ تربیت معلم آذربایجان وحید بهرامی پایه های مکانیک نانو