افتتاح مرکز تحقیقاتی مشترک فناوری‌نانو در چین

یک مرکز تحقیقاتی فناوری‌نانو با همکاری مشترک چین و کره جنوبی در دوم ژولای سال جاری در پکن چین افتتاح شد.

یک مرکز تحقیقاتی فناوری‌نانو با همکاری
مشترک چین و کره جنوبی در دوم ژولای سال جاری در پکن پایتخت چین افتتاح شد.

به گفته مقامات این کشورها افتتاح این مرکز باعث توسعه همکاری‌های دوجانبه
بین محققان چین وکره در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در آسیا و جهان خواهد شد.

طرفین با امضای یک یادداشت تفاهم در مورد ایجاد یک مرکز تحقیقاتی فناوری‌نانو
در ۲۵ ژولای ۲۰۰۵ به توافق رسیده بودند.
طبق این یادداشت تفاهم، مرکز ملی علم و فناوری‌نانوی چین و مرکز ملی سنتز
نانو در کره به طور مشترک این برنامه را اجرا خواهند کرد.