تدوین یک چارچوب تنظیمی جدید برای فناوری نانو

اتحادیه اروپا معتقد است که می‎توان سلامتی و محیط زیست را با استفاده از یک راهکار توسعه یافته و سازگار با قانون موجود محافظت کرد.

در سال ۲۰۰۵ اداره مدیریت بر فناوری‎های
نوظهور، گزارشی را توسط دکتر کلارنس دیویس منتشر کرد که نابسامانی قانون
ایالات متحده امریکا را نشان می‎داد.

دیویس نتیجه‎گیری کرد که مشکل است فناوری نانو با وجود این قوانین حرفی
برای گفتن داشته باشد و برای تخمین خطرات و خواص بی‎نظیر نانومواد، چارچوب
نظم‎دهنده‎ جدیدی مورد نیاز است.
این تا حدودی با آنچه که اتحادیه اروپا بعد از تخمین خطرات اولیه در سمینار
سال ۲۰۰۴ بدست آورده بود، مغایرت داشت.

اتحادیه اروپا معتقد است که می‎توان سلامتی و محیط زیست را با استفاده از
یک راهکار توسعه یافته و سازگار با قانون موجود محافظت کرد.

هر چند تفاوتهای فرهنگی و قانونی بین آمریکا و اتحادیه اروپا وجود دارد،
اما درک اینکه چگونه نتیجه‎گیری‎های دو گزارش می‎تواند تا این اندازه
متفاوت باشند برای مردم دشوار خواهد بود.

در این بین، گروهی از دانشمندان دانمارکی و ایتالیایی تصمیم گرفتند تا یک
راهکار محصول مدار را پیش بگیرند و قانون موجود در مسیر توسعه سه تا از
محصولات تجارتی نانومواد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

آنها معتقدند که این راهکار توسعه یافته می‎تواند موثر بوده و تصحیحات و
توضیحات دقیقی را در جایی که مورد نیاز باشد فراهم کند.