همایش سرمایه‌گذاری در نانوپزشکی

همایش سرمایه‌گذاری در نانوپزشکی در ۲۸ و ۲۹ نوامبر ۲۰۰۷ در دانشگاه رویال لندن برگزار خواهد شد. در این همایش متخصصان صاحب‌نام بین‌المللی موضوعات متنوعی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

کاربردهای فناوری‌نانو بسیاری از حوزه‌ها
از جمله درمان‌های پزشکی را در برمی‌گیرد. فناوری‌نانو زمینه‌هایی مانند
تصویربرداری، تشخیص، دارورسانی، ترمیم و مواد زیستی را متحول کرده و توسعه
نسل‌های جدید محصولات پزشکی را تسهیل می‌کند.

در زیر نمونه‌هایی از این کاربردها آورده شده است:
داروههایی که می‌توانند در اندازه‌های کوچک به طور دقیق به محل‌های مورد
نیاز هدف‌گیری شوند.
سیستم‌های تشخیص مبتنی بر تراشه‌ها که می‌توانند همزمان تحلیل‌های مختلفی
انجام دهند.
شبکیه چشم و حلزون گوش مصنوعی
عامل‌های جدید برای بهبود تصویربرداری تشخیصی
چارچوب‌های جدید برای مهندسی بافت و ترمیم اعضا.

(سرمایه‌گذاری در نانوپزشکی) عنوان همایشی است که در ۲۸ و ۲۹ نوامبر ۲۰۰۷
در دانشگاه رویال لندن برگزار خواهد شد.

در این همایش متخصصان صاحب‌نام بین‌المللی موضوعات متنوعی را مورد بحث و
بررسی قرار خواهند داد. برخی از محورهای این همایش عبارتند از:

فناوری نانودر مهندسی بافت و پزشکی ترمیم
فناوری نانو در دارورسانی و توسعه داروسازی
ابزارهای جدید، نانو سنسورها و ابزارهای تشخیص
کاربردهای بالینی جدید فناوری‌نانو، و
راهبردهای توسعه سرمایه‌گذاری در نانوپزشکی.