توسعه فناوری‌نانو در چک

رای اطمینان از توسعه پایدار فناوری‌نانو، دانشگاه فنی اُستاراوا با همکاری دانشگاه موراویای شمالی، اولین برنامه فناوری‌نانو در کشور چک را آغاز کرده‌اند. همزمان با این دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های دیگر نیز رشته‌هایی را در زمینه فناوری‌نانو ارائه کرده‌اند.

رای اطمینان از توسعه پایدار فناوری‌نانو،
دانشگاه فنی اُستاراوا با همکاری دانشگاه موراویای شمالی، اولین برنامه
فناوری‌نانو در کشور چک را آغاز کرده‌اند. همزمان با این دانشگاه‌ها،
دانشگاه‌های دیگر نیز رشته‌هایی را در زمینه فناوری‌نانو ارائه کرده‌اند.
بر اساس گزارشی که محققان محلی و بخش تجاری
کشور چک منتشر کرده‌اند، فناوری‌نانو در این کشور به‌سرعت در حال توسعه‌است.
برای اطمینان از توسعه پایدار فناوری‌نانو، دانشگاه فنی اُستاراوا با
همکاری دانشگاه موراویای شمالی اولین برنامه فناوری‌نانو در کشور چک را
آغاز کرده‌اند. همزمان با این دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های دیگر نیز رشته‌هایی
را در زمینه فناوری‌نانو ارائه کرده‌اند.
با آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویانی در دوره لیسانس شروع به‌تحصیل خواهند
کرد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده قرار ‌است که حدود ۴۰ دانشجو در این
دوره شرکت کنند. درصورت موفقیت برنامه دوره لیسانس این دانشجویان، برنامه
دوره فوق لیسانس برای آنها ارائه خواهد شد.
بر اساس برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران فناوری‌نانو، چهار دانشگاه این کشور دوره‌های
فناوری‌نانو را از ترم پاییز امسال آغاز خواهند کرد. این دوره‌ها از طرف
برنامه علم و فناوری اتحادیه اروپا حمایت خواهند شد.
از بین کشورهای اروپای شرقی بعد از کشور اسلوونی که در حدود ۵۰۰ هزار یورو
در سال ۲۰۰۴ در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری نمود، جمهوری چک با
سرمایه‌گذاری ۴۰۰ هزار یورو در همین سال در جایگاه دوم است.
پتانسیل توسعه موفقیت‌آمیز فناوری‌نانو در یک کشور باید از طریق وضعیت
وکیفیت علوم پایه در آن کشور بررسی شود. با توجه به‌این نکته کشور چک دارای
جایگاه قدرتمندی در مهندسی، داروسازی و ریاضیات است. به‌طور کلی وضعیت علوم
فیزیک، شیمی و علوم زیستی این کشور بهتر از متوسط جهانی بوده و کیفیت آنها
نیز دائماً در حال افزایش است.
از نظر دولت‌مردان کشور چک، برخی از مشکلات اساسی کشور چک در توسعه فناوری‌نانو
عبارتند از:
• فقدان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو
• یافتن شریک صنعتی قدرتمند برای توسعه کاربرد‌های فناوری‌نانو در بازار
این کشور.