برنامه مشترک اروپا در نانوالکترونیک

کشورهای اروپایی در مورد آغاز برنامه تحقیقاتی مشترک در زمینه نانوالکترونیک به‌توافق رسیدند.

کشورهای اروپایی در مورد آغاز برنامه
تحقیقاتی مشترک در زمینه نانوالکترونیک به‌توافق رسیدند.
در ماه می‌سال ۲۰۰۷ برخی از شرکت‌ها،
دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی اروپا در همایشی که در مرکز تحقیقاتیIMEC شهر
Leuven برگزار شد در مورد آغاز برنامه تحقیقاتی مشترک در زمینه
نانوالکترونیک به‌توافق رسیدند.
در این همایش نمایندگانی از ASML، بوش، این فینئون، NXP، STM، تالس و
تامسون با جذب ۳۰ عضو جدید در چارچوب انجمن فعالیت‌های نانوالکترونیک اروپا
(AENEAS) در مورد مقدمات انجام برنامه‌ای مشترک در سطح اروپا در حوزه
نانوالکترونیک به‌توافق رسیدند.
AENEAS یک انجمن صنعتی غیر انتفاعی است که مبنای قانونی برای کمیته مشاوره
برنامه پیشگامی نانوالکترونیک اروپا (ENIAC) فراهم می‌کند. AENEAS برنامه‌ها
و فعالیت‌های ENIAC را اجرا کرده و به‌سازمان‌های تحقیق و توسعه اروپا که
در حوزه نانوالکترونیک فعال هستند اجازه می‌دهد تا در پیمان‌های همکاری بین
بخش خصوصی و دولتی در کمیسیون اروپا، دولت‌های محلی و ملی، مشارکت کنند.

هدف AENEAS اجرای عناصر کلیدی برنامه تحقیقاتی راهبردی ENIAC در چارچوب
برنامه علم و فناوری اروپا است.
از آنجایی‌که صنعت نیمه‌هادی‌ها به‌عنوان یک صنعت توانمند ساز کاربردهای
بسیار مهمی در انرژی، حمل و نقل، سلامت، امنیت و ارتباطات دارد لذا برای
اطمینان از رقابت‌پذیری این صنعت و فراهم آوردن زیرساخت‌های آن در اروپا
وجودچنین برنامه‌هایی ضروری هستند. کلید موفقیت برنامه رقابت‌پذیری اروپا؛
صنعت، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌هایی هستند که با برنامه‌های مشترک به‌دنبال
تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی خود هستند.
بر اساس بیانیه نمایندگان کمیسیون اروپا اولین برنامه پیشنهادی ENIAC تا
پایان ژوئن به‌کمیته رقابت‌پذیری کمیسیون اروپا ارسال خواهد شد.