پیشگامی جدید فناوری‌نانو در آلمان برای تسخیر بازارهای مختلف

دولت آلمان راهبرد جدیدی با هدف استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو برای صنایع مهم این کشور، آغاز کرده‌است. برنامه«تسخیر بازارها با استفاده از فناوری‌نانو» به‌دنبال استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در چهار صنعت پیشگام آلمان یعنی صنعت خودروسازی (Nanomobil)، اُپتیک (NanoLux)، الکترونیک (NanoFab)، و علوم زیستی (Nano for Life) است.

دولت آلمان راهبرد جدیدی با هدف استفاده از
کاربردهای فناوری‌نانو برای صنایع مهم این کشور، آغاز کرده‌است.
برنامه«تسخیر بازارها با استفاده از فناوری‌نانو» به‌دنبال استفاده از
کاربردهای فناوری‌نانو در چهار صنعت پیشگام آلمان یعنی صنعت خودروسازی (Nanomobil)،
اُپتیک (NanoLux)، الکترونیک (NanoFab)، و علوم زیستی (Nano for Life) است.
استفاده ازکاربردهای فناوری‌نانو در صنعت
خوروسازی به‌سرعت در حال افزایش است و این فناوری عامل اصلی حفظ رقابت‌پذیری
در این صنعت است. هدف برنامه Nanomobil رقابت‌پذیر کردن صنعت خودروسازی
آلمان از طریق حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه در این صنعت است. این
برنامه به‌طور خاص بر کاربردهایی از فناوری‌نانو تمرکز خواهد داشت که‌
ایمنی، دوام و آسایش خودروها را افزایش دهند.
به خاطر پیشگامی آلمان در صنعت الکترونیک و برای ارتقای جایگاه این کشور در
این بخش، اولویت برنامه NanoFab توجه به‌تحقیقات در زمینه ساختارها و سیستم‌های
بسیار پیچیده برای حوزه‌های کاربردی جدید در نانوالکترونیک سیلیکون، عناصر
و ابداعات سیستمی الکترونیک است.
روشنایی به‌تنهایی هشت درصد از مصرف انرژی را در آلمان به‌خود اختصاص داده‌است.
بنابراین توسعه منابع ذخیره انرژی روشنایی اهمیت زیادی دارد. برنامه
NanoLux به‌دنبال افزایش کارایی دیودهای نورافشان به‌وسیله بهبود روش
همبافته (رشد لایه‌های نیمه‌هادی در تولید تراشه‌ها) ، نانوساختاردهی تراشه‌ها
و تحقیق بر روی مواد فلورسنت کارا برای تولید نور سفید است.
سرانجام برای توسعه ابداعات جدید در زمینه علوم زیستی، برنامه Nano for
life به‌دنبال افزایش استفاده از کاربردهای نانومواد و نانوزیست‌فناوری است.

علاوه‌بر این چهار زمینه، این پیشگامی با استفاده از برنامه NanoChance به‌دنبال
حمایت هدفمند از شرکت‌های کوچک و متوسط تحقیق محور در مراحل آغازین توسعه
خود است.
پیشگامی «تسخیر بازارها با استفاده از فناوری‌نانو» بخشی از سیاست فناوری‌نانو
است که از نوامبر سال ۲۰۰۶ آغاز شده و تا سال ۲۰۱۰ ادامه دارد. در حدود هفت
وزارت‌خانه در این برنامه اجرایی مشارکت دارند. وزارت آموزش و تحقیق به‌تنهایی
در حدود ۳۰۰ میلیون یورو در هر سال به‌این برنامه اختصاص می‌دهد.