معرفی پتنت:روشی برای تهیه نانوذرات سیلیکونی زیست‌سازگار

نانوزیست‌فناوری نقش بسیار مهمی در فناوری‌نانو دارد. هدف آن توسعه دستگاه‌ها و ابزار مکانیکی و مواد خام برای مطالعه و ساخت نانوذرات زیست‌سازگار است. استفاده از نانوذرات به‌عنوان یک پروب فلورسنت برای نشانه گذاری سلول‌ها و بیومولکول‌ها، نمونه‌ای از نحوه به‌کارگیری نانوذرات در زمینه زیست‌پزشکی است.

عنوان انگلیسی: Method of preparing
biocompatible silicon nanoparticles
شماره پتنت: ۲۰۰۷۰۰۹۸۹۸۸
نام پدید‌آورندگان:
Cho; Woon Jo, Lee; Soojin, Han; Il Ki, Choi; Won Jun, Lee; Jung Il,
Park; Jae Gwan
تاریخ ثبت: May 3, 2007
 
نانوزیست‌فناوری نقش بسیار مهمی در فناوری‌نانو
دارد. هدف آن توسعه دستگاه‌ها و ابزار مکانیکی و مواد خام برای مطالعه و
ساخت نانوذرات زیست‌سازگار است. استفاده از نانوذرات به‌عنوان یک پروب
فلورسنت برای نشانه گذاری سلول‌ها و بیومولکول‌ها، نمونه‌ای از نحوه به‌کارگیری
نانوذرات در زمینه زیست‌پزشکی است. به‌منظور به‌کارگیری نانوذرات مذکور به‌عنوان
پروب فلورسنت، باید گروه‌های عاملی در سطح آنها وجود داشته باشد که بتوانند
با زیست‌مولکول‌های هدف اتصال برقرار کنند.
بنابراین یکی از اهداف اولیه این اختراع، فراهم ساختن روشی برای تهیه
نانوذرات سیلیکونی زیست‌سازگار است که بتوانند به‌راحتی انبوهی از نانوذرات
سیلیکونی را تولیده کرده و زیست‌سازگاری و پایداری توزیع بالایی در یک
محلول آبی داشته باشند و درنتیجه به‌عنوان یک پروب نشانه‌گذاری زیست‌مولکول
مفید باشند.
روش تهیه نانوذرات سیلیکون در این اختراع به‌صورت ذیل است:
به دست آوردن نانوذرات سیلیکونی کلوییدی به‌وسیله عملیات التراسونیک
سیلیکون حاوی نمکZintle در اتر دی اتیل گلیکول دی اتیلن (DGDE)
اضافه کردن محلول هیدروژن هالوژن دار به‌نانوذرات سیلیکون کلوییدی به‌دست‌آمده
در مرحله قبل و به‌هم زدن مخلوط
در آخر نیز سطح آنها به‌وسیله عامل‌های هیدروکسیل اصلاح می‌شود.
در این روش سلیکون حاوی نمک Zintle از گروهی شامل LiSi، KSi، MgSi و CaSi
انتخاب می گردد و عملیات التراسونیک به‌وسیله تابش امواج التراسونیک در
محدوده توان الکتریکی ده تا ۲۰۰۰ وات و فرکانس یک تا صد کیلوهرتز در دمای
اتاق برای یک دقیقه تا ده ساعت انجام می‌شود.
در عملیات التراسونیک، پروب التراسونیک قطری در حدود یک تا ۲۰ نانومتر دارد.
همچنین محلول هیدروژن هالوژن دار نیز از گروهی شامل HF، HCl، HBr و HI
انتخاب می‌شود که غلظت آن در حدود یک تا ۳۵ درصد است.