صنعت فناوری‌نانو در آسیا

فناوری‌نانو یکی از اولویت‌های اصلی علم و فناوری در کشورهای حوزه اقیانوس آرام است. تمام این کشورها دارای راهبردهای ملی مشابهی بوده و هدف آنها بهره‌برداری از فناوری‌نانو در فرایند‌ها و محصولات جدید است .

فناوری‌نانو یکی از اولویت‌های اصلی علم و فناوری در کشورهای حوزه اقیانوس
آرام است. دولت ژاپن از دهه ۱۹۸۰ سرمایه‌گذاری در فناوری‌نانو را آغاز کرده
و هم اکنون بعد از آمریکا در جایگاه دوم قرار دارد.

کره‌جنوبی و چین نیز در طی سال‌های گذشته در برنامه‌های ملی خود تجدید نظر
کرده و آنها را بهبود داده‌اند. استرالیا و هند نیز اخیرا سرمایه‌گذاری‌های
جدیدی در حوزه علم و فناوری‌نانو انجام داده‌اند.

تمام این کشورها دارای راهبردهای ملی مشابهی بوده و هدف آنها بهره‌برداری
از فناوری‌نانو در فرایند‌ها و محصولات جدید است.

نانوالکترونیک، نانوزیست‌فناوری و نانومواد از اولویت‌های اصلی این کشورها
بوده و اکثر آنها برای کسب مزیت در بخش‌های خاص، سرمایه‌گذاری‌های هدفمندی
انجام می‌دهند.
برای مثال:
کره‌جنوبی: نانوالکترونیک
تایوان: نانوالکترونیک
سنگاپور: نانوزیست‌فناوری
چین: نانومواد

کشورهای حوزه اقیانوس آرام با ایجاد مراکز معتبر به دنبال تجاری‌سازی یافته‌های
تحقیقاتی خود هستند. بهره‌برداری از زیرساخت‌‌ها و تجهیزات مناسب برای
رسیدن به اهداف تجاری‌سازی کاربردهای‌ فناوری‌نانو از سیاست‌های اصلی این
کشورها است.

این گزارش به طور کامل وضعیت فناوری‌نانو در چین و هنگ‌هنگ؛ شامل مراکز و
موسسات فعال، شرکت‌ها، برنامه‌های مختلف و… را تشریح می‌کند. متن کامل
این گزارش از طریق سایت www.researchandmarkets.com قابل خریداری است.