چالش‌های تجاری‌سازی فناوری‌نانو در اروپا

بر اساس گزارش مؤسسه نانوفروم اروپا سه عامل سطح پایین سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تعداد کم پتنت‌های ثبت شده و سرمایه‌گذاری پایین صنعت در فناوری‌نانو، از موانع اصلی تجاری‌سازی این فناوری در اروپاست.

بر اساس گزارش مؤسسه نانوفروم اروپا سه عامل سطح پایین سرمایه‌گذاری
خطرپذیر، تعداد کم پتنت‌های ثبت شده و سرمایه‌گذاری پایین صنعت در فناوری‌نانو،
از موانع اصلی تجاری‌سازی این فناوری در اروپاست.
بر اساس گزارشی که مؤسسه نانوفروم اروپا منتشر کرده‌است، مهم‌ترین چالش
تجاری‌سازی فناوری‌نانو در اروپا تأمین منابع مالی است.
این گزارش نتیجه کارگاهی است که با حضور سرمایه‌گذاران، کارآفرینان،
متخصصان صنعت و. . . در ماه مارس ۲۰۰۷ در شهر هلسینکی فنلاند برگزار
شد. هدف این کارگاه بررسی و تجزیه و تحلیل چالش‌های توسعه و تجاری‌سازی
فناوری‌نانو در اروپا بود. به‌ طور کلی در این کارگاه سه چالش اساسی زیر
مطرح و مورد بررسی قرار گرفت:
• سطح پایین سرمایه‌گذاری خطرپذیر
• تعداد اندک پتنت‌های ثبت‌شده
• سرمایه‌گذاری پایین صنعت در این حوزه
سطح پایین سرمایه‌گذاری خطرپذیر ناشی از فقدان اهداف مناسب سرمایه‌گذاری
است. شرکت‌ها فاقد مدل‌های متمرکز توسعه کسب‌وکار، تجربه تجاری‌سازی و
راهبرد‌های خروج هستند.
در حالی که منابع تأمین مالی دولتی ممکن است تا حدی جای خالی سرمایه‌گذاران
خطرپذیر را پرکند، ولی مسئله اصلی این است که شرکت‌ها مزایای بالقوه‌ای
همچون شبکه‌سازی، شناخت صحیح صنعت، مشاوره‌های مالی، اتخاذ راهبرد خروج
مناسب و. . . را از دست خواهند داد.
دشواری تعیین توانایی تجاری تحقیقات که ناشی از توجه نکردن تحقیقات به
‌نیازهای صنعت است، بهره‌وری پتنت‌ها را کم کرده‌است.
سرمایه‌گذاری اندک صنعت، به‌‌رغم وجود شرکت‌های بزرگ و پیشگام در صنعت
اروپا، در این همایش بحث و بررسی شد. شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در
توسعه فناوری‌نانو را دارند با مسائلی همچون تولید در مقیاس انبوه مواجه می‌شوند.
شرکت‌ها در صورتی که نتوانند این مسائل را حل کنند، بسیاری از فرصت‌های
بازار فناوری‌نانو را از دست خواهند داد.
با وجود سطح بالای سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در فناوری‌نانو که تقریبا
این میزان با کشورهای آسیای شرقی و ایالات متحده‌ آمریکا برابری می‌کند،
چالش‌های مذکور ‌از مهم‌ترین مشکلات توسعه فناوری‌نانو در اروپاست.
بنابراین مسئله اصلی کسب اطمینان نسبت به استفاده از سرمایه‌گذاری دولتی
برای ترغیب سرمایه‌گذاری بخش صنعت است. برخی از راهکارهای ارائه‌شده ‌برای
افزایش مشارکت بخش صنعت عبارتند از:
• طراحی نقشه راه فناوری
• تدوین چشم‌انداز صنعتی
• تعیین اولویت‌های تحقیقاتی
صنعت با مشارکت بیشتر به‌ نوبه خود می‌تواند از طریق افزایش اعتبار فروش‌های
تجاری به‌عنوان یک راه خروج برای شرکت‌ها به شمار آیدکه منجر به‌ سرمایه‌گذاری
بیشتر سرمایه‌گذاران خطرپذیر و فعالیت کارآفرینان خواهد شد. همکاری بین
صنعت و دانشگاه احتمال تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و افزایش ثبت پتنت را
افزایش خواهد داد