معرفی پتنت_امنیت اسناد با نانوالگوها

اهمیت ایجاد اسناد ایمن از نسخه‌برداری و تغییرات به‌سادگی روشن است. ظهور تجهیزات فتوکپی پیشرفته به‌خصوص دستگاه‌های فتوکپی رنگی دیجیتالی با قدرت تفکیک بالا، و دستگاه‌های چاپ رومیزی و اسکن دیجیتالی، باعث ایجاد نوعی بی‌توجهی برای نسخه‌برداری غیرمجاز از اسناد اصلی و استفاده از آنها به‌عنوان نسخه اصلی شده‌است. کیفیت نسخه به‌دست آمده از طریق این وسایل بسیار خوب است، به‌طوری که تشخیص کپی اصلی از نسخه رنگی مشکل است.

عنوان انگلیسی: Security document with nano-pattern
شماره پتنت: ۶,۶۹۲,۰۳۰
نام پدید آورندگان: Phillips George K.
تاریخ ثبت: February 17, 2004
 
اهمیت ایجاد اسناد ایمن از نسخه‌برداری و تغییرات به‌سادگی روشن است. ظهور
تجهیزات فتوکپی پیشرفته به‌خصوص دستگاه‌های فتوکپی رنگی دیجیتالی با قدرت
تفکیک بالا، و دستگاه‌های چاپ رومیزی و اسکن دیجیتالی، باعث ایجاد نوعی بی‌توجهی
برای نسخه‌برداری غیرمجاز از اسناد اصلی و استفاده از آنها به‌عنوان نسخه
اصلی شده‌است. کیفیت نسخه به‌دست آمده از طریق این وسایل بسیار خوب است، به‌طوری
که تشخیص کپی اصلی از نسخه رنگی مشکل است.
این مسئله منجر به‌ تلاش قابل توجهی برای پیدا کردن روش‌ها و ابزارهایی به
منظور جلوگیری از تکثیر غیرمجاز اسناد به‌وسیله فتوکپی یا سایر روش‌های
الکترونیکی شده‌است.
این اختراع شامل یک سند و روشی برای تولید چیزی مثل سند است؛ به ‌طوری که
وقتی تکثیر شود یک پیغام پنهانی را نشان می‌دهد. سند شامل یک زیرلایه و یک
نانوالگو است که روی زیرلایه چیده شده‌است، که نانوالگو در آن برای تشکیل
یک پیغام پنهانی (یعنی یک پیغام هشدار یا خطر) پیکربندی شده و در هنگام کپی‌برداری
از سند، ظاهر می‌شود. برای مثال، نانوالگو می‌تواند در پیش‌زمینه یا پس‌زمینه
پیغام پنهانی، تشکیل شود و روی پیش‌زمینه یا پس‌زمینه سند اصلی، یک چگالی
بصری اولیه‌ای از خود نشان می‌دهد؛ در سندهای کپی‌شده، چگالی بصری ثانویه
نسبت به‌ چگالی بصری اولی بیشتر است.
در حالت بهتر، یکی از پیش یا پس‌زمینه‌های پیغام پنهانی را نانوالگو تشکیل
می‌دهد و الگوی دیگری (الگوهای متداول یا یک نانوالگوی دیگر) طرف دیگر پیش
یا پس‌زمینه، پیغام پنهانی را تشکیل می‌دهد. نانوالگو و الگوی بعدی،
پیکربندی می‌شوند و به ‌این صورت پیش یا پس‌زمینه در سند اصلی چگالی بصری
یکسان و در اسناد کپی‌شده چگالی‌های بصری متفاوتی از خود نشان می‌دهد. این
کار را می‌توان به‌وسیله تشکیل نانوالگو و با استفاده از چندین عنصر مجاور
انجام داد. در این حالت آنها برای به‌ دام انداختن ماده چاپ؛ مثل ماده جوهر
یا تونر پیکربندی می‌شوند. وقتی عمل کپی‌برداری به‌صورت الکترونیکی انجام
شود، نانوالگو در سند کپی‌برداری شده تاریک می‌شود. و به ‌دام انداختن ماده
چاپ به‌وسیله طراحی و کوچک‌تر کردن اندازه عناصر مجاور تسهیل می‌شود؛ بهتر
است ‌اندازه آنها کمتر از دو نقطه پرینت باشد (بهترین حالت وقتی است که
کمتر از ۵/۱ نقطه پرینت باشد).
استفاده از چندین عنصر مجاور، نانوالگو را قادر می‌سازد تا ترکیبی از یکسری
نانوساختار مثل چندضلعی‌ها، دایره‌ها یا بیضوی‌ها و. . . باشد تا بتواند
اثر تیرگی دلخواه ما را تولید کند.