نام محصول_پوششی با کاربری وسیع

این پوشش یک لایه نازک است که می تواند کاربرد های مختلفی در لباس های تابستانی برای جلوگیری از تابش پرتو فرابنفش و حفظ رنگ لباس ها ، در لوازم ورزشی برای اثرات دورکنندگی آب یا آلودگی ها و اثرات ضد باکتریایی و همچنین ایجاد قابلیت دورکنندگی آلودگی در قالی و فرش ها بمنظور نچسبیدن و ترک راحت تر آلودگی ها از فرش داشته باشد . این پوشش بر روی شیشه ، چوب ، سرامیک ، پلاستیک ، فلز ، چرم و منسوجات کاربرد دارد که بر روی این سطوح خاصیت عدم نفوذ آب ایجاد می کند و بصورت خود پاک کننده آلودگی ها را از سطوح مورد نظر دور می کند ، با محیط سازگار است و بسیار با صرفه است .

نام تجاری : Nanogate® Functional Coatings
نام شرکت : Nanogate® Technologies GmbH
کشور: آلمان
 
این پوشش یک لایه نازک است که می تواند کاربرد های مختلفی در لباس های
تابستانی برای جلوگیری از تابش پرتو فرابنفش و حفظ رنگ لباس ها ، در لوازم
ورزشی برای اثرات دورکنندگی آب یا آلودگی ها و اثرات ضد باکتریایی و همچنین
ایجاد قابلیت دورکنندگی آلودگی در قالی و فرش ها بمنظور نچسبیدن و ترک راحت
تر آلودگی ها از فرش داشته باشد . این پوشش بر روی شیشه ، چوب ، سرامیک ،
پلاستیک ، فلز ، چرم و منسوجات کاربرد دارد که بر روی این سطوح خاصیت عدم
نفوذ آب ایجاد می کند و بصورت خود پاک کننده آلودگی ها را از سطوح مورد نظر
دور می کند ، با محیط سازگار است و بسیار با صرفه است .
این پوشش نوعی نانوکامپوزیت است که حاوی نانوذرات است که بر روی انواع سطوح
و در سه جهت موجب بهبود خواص سطوح می شود : ۱- برای فلزات ، پلیمر ها ،
سرامیک ها و انواع شیشه خاصیت ضد چسبندگی در مقابل انواع گرد و خاک و
آلودگی ها را ایجاد می کند . ۲- برای پلاستیک ها سطحی ضد خراش ایجاد می کند
. ۳- برای فلزات سطحی ضد خوردگی ایجاد می کند