دریافت استاندارد معتبر بین المللی ایزو ۱۷۰۲۵ توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

امروزه استاندارد سازی مهمترین مقوله در زمینه ایجاد، نگهداری و ارتقاء کیفیت سیستم‌ها، در سطح قابل قبول جهانی می‌باشد. بنابراین سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز همچون سایر سازمان‌ها دستیابی به استاندارد را از محورهای اساسی فعالیت‌های خود، جهت نیل به خود کفائی و همچنین حضور موثر و دراز مدت در عرصه بازار جهانی کسب و کار و دانش قرار داده‌اند. در سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها بخشی مهم و بزرگی از فعالیت‌‌ها را در بر می‌گیرند. از آنجایی که محصول نهایی آنها اهمیت ویژه‌ای در دستاوردهای تحقیقاتی دارد، از دیر باز نقش مدیریت و ایجاد ساز و کارهایی برای کنترل فرآیندها، شناسایی نقاط کنترل کیفی و اطمینان از صحت و دقت نتایج آزمون‌ها، مورد توجه مدیران مراکز تحقیقاتی بوده است.

با حمایت و پشتیبانی شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانوی ایران (INLN)، اولین مرکز پژوهشگاهی

در ایران موفق به دریافت اعتبار نامه ایزو-آی یی سی ۱۷۰۲۵ از
سوی مرجع اعتباردهی بین المللی شد.
 

امروزه استاندارد سازی مهمترین
مقوله در زمینه ایجاد، نگهداری و ارتقاء کیفیت سیستم‌ها، در
سطح قابل قبول جهانی می‌باشد. بنابراین سازمان‌ها و مراکز
تحقیقاتی نیز همچون سایر سازمان‌ها دستیابی به استاندارد را از
محورهای اساسی فعالیت‌های خود، جهت نیل به خود کفائی و همچنین
حضور موثر و دراز مدت در عرصه بازار جهانی کسب و کار و دانش
قرار داده‌اند. در سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها
بخشی مهم و بزرگی از فعالیت‌‌ها را در بر می‌گیرند. از آنجایی
که محصول نهایی آنها اهمیت ویژه‌ای در دستاوردهای تحقیقاتی
دارد، از دیر باز نقش مدیریت و ایجاد ساز و کارهایی برای کنترل
فرآیندها، شناسایی نقاط کنترل کیفی و اطمینان از صحت و دقت
نتایج آزمون‌ها، مورد توجه مدیران مراکز تحقیقاتی بوده است.

افزایش کیفیت خدمات ارائه شده، کسب رضایت بیشتر مشتریان، بهبود
مستمر، افزایش اثر بخشی و کارآیی و همچنین افزایش بهره‌وری در
آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو (INLN) از
اهداف اصلی مدیریت این شبکه می‌باشد. به منظور تحقق اهداف ذکر
شده شبکه (INLN) اقدام به حمایت از مراکز عضو خود به منظور اخذ
استانداردهای بین‌المللی نموده است. تا ضمن افزایش اعتبار
آزمایشگاه‌های فناوری نانو کشور در سطح جهانی، بتواند بستری
مناسبی جهت افزایش کیفیت نتایج حاصله در آزمایشگاه‌های عضو این
شبکه فراهم آورد. به همین منظور شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
اقدام به ارزیابی مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی خود نموده تا در
گام اول مراکزی را که دارای توانایی‌های اولیه لازم می‌باشند،
شناسایی نماید و با حمایت‌های مادی و معنوی خود آنها را جهت
اخذ استانداردهای بین‌المللی تشویق نمایند.

از جمله این استانداردها، استاندارد ISO/IEC 17025 می‌باشد. که
برای تشریح سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها تدوین شده است.
این استاندارد بین‌المللی حاصل تجربیات وسیع در پیاده سازی
ISO/IEC Guide 25 و EN 45001 می‌باشد که اکنون جایگزین هر دو
آنها گردیده است. برای آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیونی که
قصد دارند صلاحیت فنی، توانایی تولید نتایج فنی معتبر و وجود
یک سیستم کیفیت را اثبات کنند، این استاندارد شامل تمامی
الزاماتی می‌شود که آنها باید برآورده نمایند.

یکی از مهمترین ویژگی استاندارد ذکر شده که بکارگیری آن را در
مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه نانو(INLN) توجیه پذیر می‏سازد و آن
را به عنوان الگوی اصلی در زمینه بهبود فرآیندها و عملکرد این
مراکز مطرح می‏سازد، توجه همزمان به دو مقوله اثر بخشی و
کارایی سیستم‏های مدیریتی است. به‌طوری که مراکز انجام آزمون
بتواند فراتر از بحث اثر بخشی فرآیندهای خود، با مشارکت فراگیر
تمامی کارکنان، جهت ارائه خدمات با کیفیت و حصول رضایتمندی
گیرندگان خدمات (مشتریان) گام برداشته و با ارتقاء رضایت گروه‏های
ذینفع از جمله سازمان‏های نظارت کننده و در نهایت جامعه، به
بهبود عملکرد سازمانی خود نیز بیاندیشد.
 

آزمایشگاه‌های مرکزی پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ایران

گروه آزمایشگاه‌های مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به
عنوان مرجعی برای انجام آزمون‌های مرتبط با مواد و محصولات
پلیمری، با بکارگیری روش‌های استاندارد بین‌المللی نظیر
ASTM،ISO و … به‌عنوان یکی از بازوهای توانای شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو است که در راستای تحقق اهداف کلان این
شبکه فعالیت می‌کند. این گروه با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان
خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، موارد زیر را
سرلوحه عملکرد خود قرار ‌داده است:

بکارگیری افراد توانمند و ذی‌صلاح در آزمایشگاه جهت اطمینان از
انجام صحیح و دقیق فعالیت‌های مرتبط با آزمون

ایجاد انگیزش، ارتقای سطح مهارت و کارایی کارکنان از طریق
آموزش‌های سیستماتیک، برنامه‌ریزی شده و مستمر.

تعهد نسبت به اعمال رویه حرفه‌ای خوب در ارتباط با خدمات ارائه
شده به مشتریان

برآورده‌ سازی الزامات روش‌های آزمون مطابق با آخرین
استانداردها و متد‌های جهانی

آشنایی کلیه پرسنل مربوطه با مستندات کیفیت و بکارگیری کلیه
روشهای اجرایی در فعالیتهای مرتبط با محدود عملکرد آزمایشگاه

بهبود مستمر در مجموعه فعالیت‌ها و عملکرد‌های آزمایشگاه

پیگیری بموقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان.

جهت حصول به موارد فوق، گروه آزمایشگاه¬های مرکزی پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ایران، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای
استاندارد‌ ISO/IEC 17025 طراحی و فعالیت‌ها جدی خود را در این
باره با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از نیمه اول سال
۱۳۸۴ با ایجاد واحد تضمین کیفیت در آزمایشگاه‌های خود آغاز کرد
و پس از تلاش‌ها و فعالیت‌ها بسیار، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶
توسط یکی از مرجع اعتبار‌دهی مورد ممیزی قرار گرفت، در ممیزی
انجام شده این گروه با اتکاء به پرسنل توانای خود موفق به اخذ
افتخاری دیگر برای ایران عزیز اسلامی گردید و به‌عنوان اولین
مرکز دانشگاهی و پژوهشگاهی در ایران و خاورمیانه موفق به
دریافت اعتبارنامه ISO/IEC 17025 از سوی مرجع اعتبار‌دهی DAP
آلمان شد. این موفقیت در حالی بدست آمد که این عضو فعال شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو با رعایت کامل اصول و موازین عملی در
خصوص هزینه‌های کیفیت اقدام به سرمایه‌گذاری در جهت ارتقاء
کیفیت خدمات خود نموده و از صرف بسیاری از هزینه‌های زاید
جلوگیری نموده است. نتایج حاصل پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت
کیفیت در آزمایشگاه‌ها پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به شرح
ذیل می‌باشند:

۱٫ شناسایی عدم قطعیت در نتایج آزمون و گزارش نمودن آن به
مشتریان جهت افزایش اطمینان آنها

۲٫ انطباق گزارشات آزمون با استانداردهای جهانی و پذیرش بهتر
گزارشات آزمون توسط مشتریان

۳٫ افزایش اطمینان از صحت و دقت نتایج ارایه شده توسط آزمایشگاه‌ها
در نزد مدیران این پژوهشگاه

۴٫ بهبود وضعیت نگهداری تجهیزات آزمایشگاه، کاهش خرابی‌ها و
افزایش بهره‌وری از تجهیزات

۵٫ مشخص شدن یک برنامه جامع جهت تعمیرات پیشگیرانه، کاهش هزینه‌های
تعمیرات

۶٫ افزایش مهارت‌ها و توانمندی‌های کارکنان در انجام آزمون‌ها
مطابق با آخرین استاندارد جهانی

۷٫ شناسایی نقاط ضعف در آزمایشگاه‌ها و حذف آنها، با تحلیل
نظرات مشتریان

۸٫ ایجاد بهبود مستمر در فعالیت‌های آزمایشگاهی

۹٫ افزایش کیفیت خدمات و محصولات دریافتی از پیمانکاران و تأمین‌کنندگان

۱۰٫ بهبود شرایط محیطی آزمایشگاه‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی

۱۱٫ مشخص شدن دقیق مهارت‌های و ضعف‌های کارکنان و برنامه‌ریزی
جهت رفع نیازهای آموزشی‌ آنها

۱۲٫ افزایش بهره‌وری از منابع و تجهیزات موجود

۱۳٫ افزایش کمی مشتریان و در آمدهای آزمایشگاه‌ها.

از آنجا که کیفیت فرآیندی است بی‌پایان، شبکه آزمایشگاهی
فناوری نانو درصد است تا با ارائه خدمات مشاوره ای و حمایت‌های
مالی، سایر مراکز آزمایشگاهی خود را در طی سه سال آینده زیر
پوشش این استاندارد قرار دهد. گفتنی است که علاوه بر آزمایشگاه‌های
مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران که موفق به دریافت
اعتبارنامه خود گردیده است سایر مراکز عضو شبکه با حمایت‌های
انجام شده، در تلاش جهت دریافت اعتبار نامه استاندارد بین‌المللی
ISO/IEC 17025 می‌باشند و در این خصوص
مرکز تحقیقات فراوری
مواد معدنی ایران
نیز به عنوان یکی دیگر از اعضاء توانایی شبکه
آزمایشگاه‌های فناوری نانو در مرداد ماه سال جاری مورد ممیزی
قرار گرفته و ضمن کسب نتیجه بسیار عالی در ممیزی برگزار شده با
تکمیل برخی از مدارک مورد نیاز در سال جاری اعتبارنامه خود را
از سوی مرجع اعتباردهی DAP آلمان دریافت خواهد نمود.

تهیه کننده: مصطفی دستمردی