شماره تماس جدید دبیرخانه ستاد

در پی تغییر مکان دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شماره تماس این دبیرخانه به ۶۱۰۰۲۰ تغییر یافت.
ضمنا افراد می توانند برای تماس با واحد حمایتهای تشویقی و ماهنامه فناوری نانو با شماره ۲۲۹۲۲۶۷۱ تماس حاصل نمایند.

در پی تغییر مکان دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شماره تماس این دبیرخانه به ۶۱۰۰۲۰ تغییر یافت. ضمنا افراد می توانند برای پی گیری حمایتهای تشویقی و تماس با واحد حمایتهای تشویقی و ماهنامه فناوری نانو با شماره ۲۲۹۲۲۶۷۱ تماس حاصل نمایند.

همجنین برای مکاتبه پستی با ستاد بسته های پستی را با درج نام واحد مربوطه به آدرس : تهران –
صندوق پستی ۱۳۳۶- ۱۴۳۹۵ ارسال نمایید.

برای اطلاع از آخرین تغییرات در  آدرسهای ستاد، صفحه ارتباط با ستاد را ببینید.