ناکامی ایالات متحده آمریکا در مسابقه فناوری‌نانو

در حالی‌که سیاست‌مداران ایالات متحده آمریکا به شدت مشغول مسائل اخلاقی زیست‌فناوری‌هستند، کشور‌های دیگر منابع مالی زیادی صرف تحقیق و توسعه زیست‌فناوری و فناوری‌نانو می‌کنند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، ایالات متحده آمریکا پیشگامی خود را در زمینه فناوری‌نانو
از دست می‌دهد.

در حالی‌که سیاست‌مداران این کشور به شدت مشغول مسائل اخلاقی زیست‌فناوری‌هستند،
کشور‌های دیگر منابع مالی زیادی صرف تحقیق و توسعه زیست‌فناوری و فناوری‌نانو
می‌کنند.

طبق گزارش جدید مرکز انتقال فناوری‌ در انگلیس، کشورهای دیگر از نظر تامین
منابع مالی تحقیق و توسعه فناوری‌نانو، در حال پیشی گرفتن از ایالات متحده
آمریکا هستند.

بر اساس این گزارش، کشور ژاپن از نظرتامین مالی مراکز دولتی در تحقیقات
فناوری‌نانو، در طی سال‌های آتی، ایالات متحده آمریکا را پشت‌سر خواهد
گذاشت. در اروپا، کشور آلمان با سرمایه‌گذاری سالانه ۴۳۰ میلیون دلاری،
تقریبا به اندازه تمام کشورهای اروپایی در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌نانو
سرمایه‌گذاری می‌کند.

بر اساس برنامه هفتم تحقیق و توسعه اتحادیه اروپا، کشورهای این اتحادیه تا
سال ۲۰۱۳ ، سالانه ۶۰۰ میلیون یورو صرف تحقیق و توسعه فناوری‌نانو خواهند
کرد.

با این حساب، اروپا در مقایسه با کشورهای ژاپن و ایالات متحده آمریکا،
منابع مالی بیشتری صرف تحقیقات فناوری‌نانو می‌کند.