تشکیل موسسه ملی مهندسی نانو توسط ساندیا

آزمایشگاه‌های ملی ساندیا برای تأسیس یک موسسه ملی مهندسی نانو (NINE) با دانشگاه‌ها و صنایع مختلف در کشور وارد همکاری شده است.

آزمایشگاه‌های ملی ساندیا برای تأسیس یک موسسه ملی مهندسی نانو (NINE) با
دانشگاه‌ها و صنایع مختلف در کشور وارد همکاری شده است.

اعضای اولیه NINE شامل موسسات و دانشگاه‌های زیر می‌باشند:
Intel Corp., Exxon Mobil Corp., IBM, Lockheed Martin Corp., Corning
Inc., Goodyear Tire and Rubber, Proctor and Gamble, University of
Wisconsin, Rensselaer Polytechnic Institute, University of California at
Davis, University of Florida, Yale University, Harvard University,
University of Texas at Austin, University of Illinois, Rice, Notre Dame,
University of New Mexico, and Harvey Mudd College

ریچاد استولن نائب رئیس علوم و فناوری ساندیا می‌گوید: «این گروه بر اساس
یک حس ضرورت و تشخیص اینکه دانشگاه‌ها، صنایع و دولت آمریکا باید باهم
همکاری نمایند تا یک مدل همکاری جدید برای آینده علم و مهندسی کشور فراهم
آورند، ایجاد شده است».

در این همکاری، قابلیت‌های علمی و مهندسی ساندیا (که در مرکز NINEقرار دارد)،
دانشگاه‌ها تحقیقاتی و آموزشی، و شرکت‌ها صنعتی که از رهبران فناوری دنیا
می‌باشند، کنار هم جمع شده است.

هدف NINE توسعه آموزش دانشجویان با استفاده از یک تیم تحقیقاتی منحصر به
فرد و مجرب و از طریق شرکت در گروه‌های میان‌رشته‌ای که در زمینه تحقیقات
پیشرفته در حوزه‌های جدید در دنیا کار می‌کنند، می‌‌باشد. پیش‌بینی می‌شود
اکتشافات جهشی در زمینه مهندسی نانو انجام شده و دانشجویان از طریق همکاری
با موسسات برتر در کشور تجربه‌های فنی وسیعی به دست آورند.

NINE همچنین دانشجویان را با جنبه‌های دیگری از علم و مهندسی شامل کسب وکار،
مسائل قانونی، سیاست‌گذاری، و بحث‌های اجتماعی آشنا خواهد کرد. دوآن دایموس
مدیر علم مواد و مهندسی ساندیا و رهبر NINE می‌گوید: «NINE کمک خواهد کرد
تا نسل بعدی نوآوری‌ها و نوآوران توسعه یابد».