برگزاری دوره آموزش مقدماتی مالکیت فکری

دوره مقدماتی آموزش کارشناسان دفاتر مالکیت فکری با حضور نمایندگان ۶ مرکز پژوهشی و دانشگاهی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ شهریور ماه ۸۶ برگزار شد.

دوره مقدماتی آموزش کارشناسان دفاتر مالکیت فکری با حضور نمایندگان ۶ مرکز
پژوهشی و دانشگاهی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ شهریور ماه ۸۶ برگزار شد.

دراین دوره کارشناسان دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، انستیتو
تحقیقات پاستور، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و
پژوهشگاه مواد و انرژی شرکت داشتند.

این دوره آموزشی به سفارش واحد مالکیت فکری ستاد نانو و به منظور تامین
نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دفاتر مالکیت فکری مراکز فعال در زمینه
فناوری نانو برگزار شد.

در این دوره به مفاهیم و مصادیق مالکیت فکری، به ویژه مالکیت‌های صنعتی
اشاره شد که برخی از مهمترین سرفصل‌ها و عناوین‌ آن عبارتند از:

-تاریخچه مالکیت فکری، اقتصاد دانش‌بنیان

-حقوق پتنت، الزامات پتنت، اطلاعات پتنت، نحوه اعطای امتیاز پتنت

-حرفه پتنت در صنعت، وظایف وکلای پتنت

-علایم تجاری و نقش آن در توسعه فناوری

-فرآیند ثبت داخلی و بین‌المللی علایم تجاری

-کپی‌رایت، طرح صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی

-قوانین و ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری در ایران

لازم به توضیح است که دوره تخصصی آموزشی مالکیت فکری در آینده نزدیک با
حضور اساتید مجرب خارجی برگزار خواهد شد.