پیش افتادن سایر کشورها از آمریکا در سرمایه‌گذاری برای فناوری‌نانوی پاک

شرکت‌های آمریکایی و ماهنامه – Wolfe Nanotech Report – اخیراً پی برده‌اند که آمریکا در حال عقب افتادن از دیگر کشورها جهان در سرمایه گذاری برای فناوری‌نانو است.

اخیرا روی آوری مردم به فناوری‌نانوی پاک
به‌منظور بهره مند شدن از منافع آن شدت گرفته‌است. فناوری‌نانو کاربردهای
متنوع جدیدی را برای نسل ظاهرگرای امروزی فراهم آورده‌است.

شرکت‌های آمریکایی و ماهنامه “Wolfe Nanotech Report” اخیراً پی برده‌اند
که آمریکا در حال عقب افتادن از دیگر کشورها جهان در سرمایه گذاری برای
فناوری‌نانو است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون پس ا ز آسیا اقیانوسیه و اروپا در
رتبه سوم جای دارد.

دولت‌های خارجی هرکدام در طرح‌های پیشگامی ملی خود برای فناوری‌های پاک
بسیار سریع‌تر از آمریکا گام برمی دارند و شرکت‌های نوپای آمریکایی علاوه
بر رقابت با شرکت‌های بزرگ داخلی باید با رقبای خارجی که از سوی برنامه‌های
دولتی کشورهای متبوع خود حمایت می‌شوند نیز به رقابت بپردازند.

مثال‌های برجسته‌ای که در این مورد می‌توان ذکرکرد، عبارتند از: فناوری
انرژی خورشیدی در آلمان، پیل‌های سوختی در کره جنوبی و باتری‌های با عملکرد
بالا در ژاپن.

برای دریافت متن کامل این گزارش به سایت
nanopublic مراجعه نمایید.