راه اندازی مرکز تحقیقاتی کاربرد فناوری نانو در تشخیص و در مان سرطان در چین

یک مرکز تحقیقاتی در شهر تیانجین چین، در زمینه کاربرد فناوری نانو در تشخیص و درمان سرطان، رسماً آغاز به کار کرد.
این مرکز بیشترین توجه خود را به مطالعات بالینی نانو‌داروهای ضد سرطان معطوف نموده‌است تا بیماران سرطانی بتوانند در آینده‌ای نزدیک از نتایج این تحقیقات بهره‌مند گردند.

در تاریخ ۲۴ اوت، یک مرکز تحقیقاتی در شهر
تیانجین چین، در زمینه کاربرد فناوری نانو در تشخیص و درمان سرطان، رسماً
آغاز به کار کرد.

این مرکز با مشارکت مؤسسه تحقیقاتی(Institute of High-Energy Physics)
IHEP
و مرکز تحقیقات ملی در زمینه علوم و فناوری نانو که هر دو وابسته به
آکادمی علوم چین (CAS) است و همکاری مرکز تحقیقاتی سرطان دانشگاه علوم
پزشکی تیانجین تأسیس شده‌است.

به گفته پروفسور ژائو یولیانگ، از مؤسسه تحقیقاتی IHEP که یکی از مسئولان
این مجموعه جدید نیز است، این مرکز می‌کوشد تا با بهره گیری از امکانات سه
مرکز فوق به جایگاهی برای انجام تحقیقات در زمینه شناخت بنیادی سرطان و
تشخیص و درمان آن با استفاده از رشته‌های مختلف علوم تبدیل گردد.

با استفاده از این جایگاه، پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم می‌توانند با هم
در زمینه به‌کار‌گیری فناوری نانو، به‌منظور پیشرفت در تشخیص و درمان سرطان
و تولید داروهای ضد سرطانی، تلاش نمایند.

این مرکز بیشترین توجه خود را به مطالعات بالینی نانو‌داروهای ضد سرطان
معطوف نموده‌است تا بیماران سرطانی بتوانند در آینده‌ای نزدیک از نتایج این
تحقیقات بهره‌مند گردند.