طرح لایحه توسعه فناوری‌نانو در کنگره آمریکا

قانون فرصت‌های جدید و پیشبرد فناوری‌نانو با عنوان اختصاری NANO که دربرگیرنده مقرراتی جامع برای ارتقای توسعه و مدیریت مسئولانه فناوری‌نانو در ایالات متحده آمریکاست، تقدیم کنگره آمریکا شد. این قانون از مجموعه پیشنهادهای کارگروه Blue Ribbon در فناوری‌نانو (BRTFN) تشکیل شده‌است.

قانون فرصت‌های جدید و پیشبرد فناوری‌نانو
با عنوان اختصاری NANO که دربرگیرنده مقرراتی جامع برای ارتقای توسعه و
مدیریت مسئولانه فناوری‌نانو در ایالات متحده آمریکاست، تقدیم کنگره آمریکا
شد. این قانون از مجموعه پیشنهادهای کارگروه Blue Ribbon در فناوری‌نانو (BRTFN)
تشکیل شده‌است.
اعضای این کارگروه که مجموعه‌ای از متخصصان
فناوری‌نانو، با تجارب مختلف در صنعت، شرکت‌های نوپا، گروه‌های مشاوره،
سازمان‌های غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها، دولت، تحقیقات پزشکی و سرمایه‌گذاران
خطرپذیر هستند، طی جلساتی با حضور هوندا و استیو وِستلی، مدیر امور مالی
ایالت کالیفرنیا، نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کرده‌اند.
این کارگروه در گزارشِ «بزرگ فکر کردن درباره چیزهای کوچک»، پیشنهادهایی را
برای ارتقای توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌نانو ارائه داده‌است. این مجموعه
پیشنهادها در قانون NANO آمده‌است. این قانون مستلزم توسعه راهبرد تحقیقاتی
فناوری‌نانو است، به‌گونه‌ای که اولویت‌های تحقیقاتی را برای دولت فدرال و
صنعت تعیین و توسعه و مدیریت مسئولانه فناوری‌نانو را مشخص کند.
قانون NANO شامل پیشنهادهایی برای ایجاد مشارکت‌ها، افزایش آگاهی و اجرای
سیاست‌های راهبردی برای رفع موانع و ارتقای فناوری‌نانو است. قانون NANO
موارد زیر را پوشش می‌دهد:
• ایجاد مشارکت سرمایه‌گذاری بین بخش خصوصی و دولتی، برای پرکردن شکاف
تجاری‌سازی فناوری‌نانو
• ارائه مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری‌نانو
• تصویب برنامه‌های حمایتی برای حمایت از ایجاد و توسعه مراکز رشد
فناوری‌نانو
• ایجاد یک مرکز علم و مهندسی نانومقیاس برای تجهیزات Nano-CAD
• تنظیم برنامه‌های حمایتی برای تحقیقات فناوری‌نانو، در جهت بررسی چالش‌های
خاص در زمینه‌های انرژی، محیط زیست، امنیت ملی و سلامت 
• ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای پوشش هزینه‌ برنامه‌های آموزش و تعلیم
فناوری‌نانو
• تنظیم برنامه‌های حمایتی برای حمایت از توسعه برنامه‌های آموزشی رشته‌های
فناوری‌نانو در مؤسسات آموزش عالی
• جهت‌دهی بنیاد ملی علوم برای تنظیم برنامه‌ای به‌منظور تشویق شرکت‌های
تولیدی به مشارکت با مراکز آموزشی حرفه‌ای، برای توسعه آموزش و حمایت از
تولید محصولات فناوری‌نانو
• توسعه راهبردی برای افزایش تعامل بین ذی‌نفعان فناوری‌نانو در آزمایشگاه‌های
ملی وزارت دفاع و جامعه آموزشی غیر رسمی علوم.