کمک ۶۰۰ هزار دلاری به شرکت فناوری‌نانوی پلاتی‌پوس

حمایت۶۰۰ هزار دلاری از شرکت فناوری‌نانوی پلاتی‌پوس در قالب طرح حمایت از تحقیقات نوآوری کسب‌و‌کارهای کوچک( SBIR) صورت گرفته است.

شرکت پلاتی‌پوس که در زمینه نانوزیست‌فناوری‌
فعالیت می‌کند، کمک ۶۰۰ هزار دلاری خود را از موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های
واگیردار، دریافت کرد.

این حمایت در قالب طرح حمایت از تحقیقات نوآوری کسب و کارهای کوچک( SBIR)
صورت گرفته است.

شرکت مذکور این منابع مالی را صرف انجام آزمایش‌های درمان هپاتیت خواهد کرد.
برای انجام این آزمایش‌ها، شرکت از فناوری‌های مبتنی بر کریستال مایع
استفاده خواهد کرد تا بتواند به سرعت واکنش‌های ملکولی را شناسایی کند.

این شرکت تاکنون ۵/۱۵ میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده است تا از این طریق
محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو را در حوزه‌های علوم زیستی وفیزیک توسعه دهد.