آغاز به کار شبکه ملی نانوساخت در ایالات متحده آمریکا

شبکه ملی نانو ساخت که دسترسی به آن آزاد است، همکاری و توزیع اطلاعات بین تحقیقات نانوساخت و جامعه آموزشی را تسهیل خواهد کرد.

مرکز تولید سلسله مراتبی دانشگاه ماساچوست
به همراه شرکای خود و بنیاد ملی علوم، آغاز به کار شبکه ملی نانو ساخت (NNN
) را اعلام نمودند.

این شبکه که دسترسی به آن آزاد است، همکاری و توزیع اطلاعات بین تحقیقات
نانوساخت و جامعه آموزشی را تسهیل خواهد کرد.

این شبکه که در چارچوب پیشگامی ملی فناوری‌نانو، توسط بنیاد ملی علوم،
تامین مالی می‌شود، به عنوان یک تسریع کننده مهم در توسعه نانوساخت در
ایالات متحده آمریکا عمل خواهد کرد.

NNN به اعضای خود و ذینفعان تولیدی از طریق شبکه سازی، برقراری همکاری‌ها،
آموزش و تبادل اطلاعات، خدمات لازم را ارائه خواهد کرد.

مزایای اقتصادی و اجتماعی بالقوه فناوری‌نانو تنها از طریق تولید محقق می‌شود.
ساخت یکی از مراحل اساسی تبدیل تجارب تایید شده و نانوعلم به محصولات است.
برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتواند در تولید نانو مقیاس رقابت‌پذیر
گردد، باید جوامع علمی، مهندسی، کسب و کارها و سازمان‌های دولتی با یکدیگر
همکاری کنند.

تحقیق و توسعه نانوساخت، نیازمند همکاری بین شرکای میان‌رشته‌ای، تبادل
اطلاعات و هماهنگی تکنیک‌های تولیدی مختلف است. NNN بین مراکز نانوساخت،
پروژه‌ها و متخصصان دانشگاهی، صنعتی و نهادهای دولتی ارتباط برقرار خواهد
کرد.

به گفته روکو، مشاور ارشد فناوری‌نانو در بنیاد ملی علوم، خدمات این شبکه
در سطح ملی بوده که از جهت‌های مهم آموزشی و تحقیقاتی در سطح ملی بهره‌برداری
کرده، ایده‌های ناب را به علم و مهندسی نانو تبدیل و باعث شکل‌گیری
ارتباطات بلندمدت بین محققان، دانشجویان، صنعت، آزمایشگا‌ه‌های دولتی،
جوامع حرفه‌ای، سازمان‌های غیر مردمی و دیگر ذینفعان می‌شود.

این شبکه جدید، بین تخصص‌ها و فناوری‌‌های مختلف ارتباط برقرار می‌کند و با
برگزاری کارگاهها در مورد مسائل مهندسی نانوساخت، ارائه فرصت‌های آموزشی در
نانو ساخت و راه‌اندازی اتاق پایاپای اطلاعات به روز، به اثربخشی این
ارتباطات کمک می‌کند.

اتاق پایاپای(کلر) فناوری‌نانو که در نوامبر ۲۰۰۷ آغاز به کار خواهد کرد
خدمات زیر را ارائه می‌کند:

ارائه اطلاعات در مورد مراکز ساخت

منابع و متخصصان

فرایند‌های ساخت

مواد نانوساخت

تجارب برتر

رویدادها

پایگاه داده‌ای در مورد اطلاعات تحقیقاتی نانوساخت.

به گفته جیمز واتکینز، رئیس مرکز تولید سلسله مراتبی، آغاز به کار NNN یکی
از عناصر بسیار مهم مراکز تحقیقاتی است. این شبکه یکی از راههای کارآمد
برای برقراری ارتباط بین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی ، صنعت، دولت، تحقیق و
توسعه و مراکز تولید پیشرفته است.