اتحادیه اروپا؛ بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار دولتی در فناوری‌نانو

اتحادیه اروپا با اختصاص ۴/۱ میلیارد دلار به ۵۵۰ پروژه در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌نانو، بزرگ‌ترین سازمان تأمین مالی دولتی جهان در این زمینه است.

اتحادیه اروپا با اختصاص ۴/۱ میلیارد دلار به ۵۵۰ پروژه در حوزه علم و فناوری‌نانو،
به تنهایی بزرگ‌ترین سازمان تأمین مالی دولتی جهان در این زمینه است. در چارچوب
برنامه ششم تحقیق و توسعه (FP6)، کشورهای اتحادیه اروپا یک سوم کل منابع مالی دولتی
را صرف تحقیق و توسعه فناوری‌نانو می‌کنند.
فناوری‌نانو حوزه‌ای است که اروپا یکی از رهبران و پیشگامان آن به شمار می‌رود. به
گفته پوتُنیک، رئیس کمیسیون علوم و تحقیقات اروپا، توسعه موفقیت‌‌آمیز فناوری‌نانو
بستگی به رویکرد مسئولانه کشورها در بررسی مسائل ایمنی و اخلاقی این فناوری دارد.

اولویت‌های FP6 در زمینه علم و فناوری‌نانو عبارتند از:
• تحقیقات صنعتی و بنیادی
• منابع انسانی
• زیرساخت‌های خاص فناوری‌نانو
• ایمنی و ارتباطات.
مسئولان FP6 معتقدند که با سرمایه‌گذاری صحیح در این زمینه‌ها، نتایج زیر حاصل می‌شود:

• افزایش تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط
• افزایش تعداد پتنت‌ها
• افزایش تعداد شرکت‌های زایشی
• محیط بهتر برای تحقیقات و صنعت.
پیش‌بینی می‌شود که در چارچوب برنامه هفتم تحقیق و توسعه (FP7)، سرمایه‌گذاری
اتحادیه اروپا در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو افزایش چشمگیری یابد. احتمالاً متوسط
سرمایه‌گذاری سالانه در چارچوب برنامه هفتم، بیش از دو برابر برنامه ششم خواهد بود
و تسهیلات مالی تقسیم ریسک که با همکاری مشترک کمیسیون اروپا و بانک سرمایه‌گذاری
اروپایی ایجاد شده‌است، امکان دستیابی به منابع مالی بیشتر را فراهم می‌کند.