برنامه‌های آتی هلند در فناوری‌نانو

دولت هلند، تا اواخر سال جاری میلادی، دو سند راهبردی در زمینه فناوری‌نانو برای تصویب به مجلس این کشور ارائه خواهد کرد.

دولت هلند، تا اواخر سال جاری میلادی، دو سند راهبردی در زمینه فناوری‌نانو برای
تصویب به مجلس این کشور ارائه خواهد کرد.

وَندِرهووِن، وزیر امور اقتصادی هلند، اعلام کرد که دو سند راهبردی در زمینه فناوری‌نانو،
تا اواخر سال جاری میلادی، برای تصویب به پارلمان این کشور ارائه خواهد شد.
اولین سند مربوط به مدیریت ریسک‌های فناوری‌نانو است که شامل تجزیه و تحلیل بهترین
روش‌ها برای ارزیابی ریسک این فناوری است که از طریق مشاوره با اعضای سازمان توسعه
و همکاری‌های اقتصادی (OECD) تهیه شده‌است.
سند دوم، برنامه اجرایی فناوری‌نانو است که دربرگیرنده ارزیابی الزامات قانونی
فناوری‌نانو است و شامل مسائل ایمنی، حرفه‌ای و محیطی این فناوری می‌شود.