فراخوان برگزاری دومین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری‌نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف شناسایی، معرفی و تشویق متخصصان و مؤسسات برتر کشور در زمینه فناوری نانو، و تشویق مراکز فعال، اقدام به برگزاری دومین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری‌نانو می نماید.
از افراد و مؤسسات دارای سابقه فعالیت در فناوری‌نانو دعوت می‌شود فهرستی از دستاوردهای خود را که در سال ۱۳۸۵ انجام و یا به ثبت رسانده‌اند به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف شناسایی، معرفی و تشویق متخصصان و مؤسسات
برتر کشور در زمینه فناوری نانو، جمع آوری اطلاعات و فعالیت های انجام شده در این
زمینه و تشویق مراکز فعال، اقدام به برگزاری دومین جشنواره انتخاب برترین‌های
فناوری‌نانو
می نماید. امید است اجرای این طرح گامی جهت ایجاد انگیزه بیشتر برای
فعالیت در حوزه فناوری نانو و رشد علمی و فعالیتهای کاربردی کشور از مرحله تولید
دانش تا تولید ثروت در عرصه های داخلی و بین المللی باشد.

در این جشنواره افراد و مؤسساتی که بیشترین فعالیت در زمینه فناوری نانو را با هدف
تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم داشته‌اند معرفی شده و از آنها تجلیل می شود.
بر این اساس، مجموعه‌ای از شاخص‌ها و امتیازات برای رتبه‌بندی تهیه شده‌است به گونه‌ای
که امتیازات هر فرد و مؤسسه بدون هیچ‌گونه اعمال سلیقه و صرفاً بر اساس مستندات
موجود محاسبه می‌شود و این محاسبه حتی توسط فرد و مؤسسه نیز قابل انجام است.
معیارهای انتخاب شده نیز بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های ستاد می‌باشد که ارزش‌های
مد نظر کشور را در توسعه فناوری نانو مطرح می‌نماید.

از افراد و مؤسسات دارای سابقه فعالیت در فناوری‌نانو دعوت می‌شود فهرستی از فعالیت‌ها
و دستاوردهای خود را که در سال ۱۳۸۵ انجام و یا به ثبت رسیده اند، مطابق شاخصهای
جداول ۱ (برای مراکز و موسسات) و ۲ (برای افراد) به همراه مستندات مورد نیاز مربوط
به هر یک از شاخص‌ها به طور جداگانه حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۳۸۶ به ستاد ارسال
نمایند.

لازم به ذکر است که ارسال مدارک مربوط به فعالیت‌ها و دستاوردهایی که مشمول دریافت
حمایت تشویقی می‌شوند، مورد نیاز نبوده و در این موارد، تنها دستاوردها و فعالیت‌هایی
امتیازدهی خواهند شد که روند دریافت حمایت تشویقی را طی کرده‌اند. در باقی موارد،
مدارک لازم به همراه فایل الکترونیک (رایت شده بر روی لوح فشرده) آنها می‌بایست
درون یک کلاسور به همراه جدول ارزشیابی و ارائه توضیحات کافی مبنی بر ارتباط موضوع
با فناوری‌نانو تکمیل و به دبیرخانه ستاد ارسال شوند. قابل ذکر است که مدارک ارسالی
در کمیته مربوطه ارزیابی و رتبه بندی خواهد شد.

 هیچ‌گونه مکاتبه‌ای مبنی بر تکمیل نواقص مدارک انجام نخواهد شد و چنین مدارکی از
نظر ستاد قابل امتیازدهی نیستند.
 مواردی که ستاد در آنها اقدام به حمایت تشویقی نموده است (مانند مقالات ISI ،
پایان نامه های دانشجویی و ….) تنها مدارکی امتیازدهی می شوند که مورد حمایت ستاد
قرار گرفته اند.
.

 برترین های فناوری نانو در این دوره در موارد زیر انتخاب خواهدشد:
۱٫ محققان برتر (۱۰ محقق)
۲٫ مراکز برتر (۳ مرکز)
۳٫ محقق جوان برتر(۱ محقق)
۴٫ محقق برتر ایرانی مقیم خارج با بیشترین همکاری با محققان داخلی(۱ محقق)
۵٫ محقق برتر خارجی با بیشترین همکاری با محققان ایرانی (۱ محقق)
۶٫ محقق با بیشترین پیشرفت (۱ محقق)
۷٫ مقاله برتر (نامحدود)
۸٫ پایان نامه برتر (۳ پایان‌نامه)
۹٫ آزمایشگاه برتر(۱ آزمایشگاه)
۱۰٫ رسانه برتر(۱ رسانه)
۱۱٫ محصول برتر(۳ محصول)
۱۲٫ شرکت خصوصی برتر(۱ شرکت خصوصی)
۱۳٫ مرکز رشد و پارک فناوری برتر(۱ مرکز)