فناوری نانو، یکی از اولویت‌های اسپانیا در تحقیق و توسعه

کشور اسپانیا برای افزایش رقابت‌پذیری صنعت این کشور، منابع مالی تحقیق و توسعه خود را برای دوره ۲۰۰۸تا ۲۰۱۱ تادو برابر (تا ۴۷ میلیون یورو) افزایش خواهد داد.

کشور اسپانیا برای افزایش رقابت‌پذیری صنعت این کشور، منابع مالی تحقیق و توسعه خود
را برای دوره ۲۰۰۸تا ۲۰۱۱ تادو برابر (تا ۴۷ میلیون یورو) افزایش خواهد داد.

تحقیق و توسعه یکی از عوامل اصلی بهبود رقابت‌پذیری است. به گفته ماریا ترسا، معاون
نخست وزیر کشور اسپانیا، اگر این کشور خواهان تداوم رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است،
باید خود تولید کننده دانش باشد.

این منابع مالی عمدتا در تحقیقات مربوط به سلامت، زیست‌فناوری، انرژی و تغییر محیطی،
فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری‌نانو صرف خواهد شد.

لوئیس رودزیگر، نخست وزیر اسپانیا، اعلام کرده است که این کشور قصد داردتا میزان
سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را از۱۳/۱ درصد فعلی از هزینه‌‌های عمومی به ۲درصد
افزایش دهد.