تعیین مرجع ذیصلاح تایید کیفیت و سلامت فراورده‌های تولید شده از نانوذرات نقره

دکتر دیناروند معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه‌ای در پاسخ به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در خصوص تعیین مرجع ذیصلاح تایید کیفیت و سلامت فراورده‌های تولید شده از نانوذرات نقره اعلام نمودند

دکتر دیناروند معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه‌ای در
پاسخ به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در خصوص تعیین مرجع ذیصلاح تایید کیفیت و
سلامت فراورده‌های تولید شده از نانوذرات نقره اعلام نمودند:
مرجع مورد تایید در خصوص فراورده‌های خوراکی، آرایشی، بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده
سطوح اداره کل نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است و در زمینه‌
فراورده‌های دارویی و بیمارستانی و نیز ملزومات دارویی (مواد و مصنوعاتی که با هدف
تشخیص، پیشگیری و درمان به نوعی با بدن انسان در تماس هستند) اداره کل نظارت بر
امور دارو و مواد مخدر می‌باشد.