جایگاه فناوری‌نانو در برنامه ملی تحقیقات اسپانیا

برنامه ملی کشور اسپانیا به‌منظور تحقیق، توسعه و نوآوری علمی برای سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۸، دربرگیرنده پنج اقدام راهبردی است که یکی از آنها علم و فناوری‌نانو است.

برنامه ملی کشور اسپانیا به‌منظور تحقیق، توسعه و نوآوری علمی برای سال‌های
۲۰۱۱-۲۰۰۸، دربرگیرنده پنج اقدام راهبردی است که یکی از آنها علم و فناوری‌نانو
است.

کشور اسپانیا برای افزایش رقابت‌پذیری صنعت خود، منابع مالی تحقیق و توسعه برای
دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ را تا دو برابر افزایش خواهد داد. لوئیس رودزیگر، نخست وزیر
اسپانیا، اعلام کرده‌است که این کشور قصد دارد میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه
را از۱۳/۱ درصد فعلی ـ از هزینه‌‌های عمومی ـ به دو درصد افزایش دهد.
تحقیق و توسعه یکی از عوامل اصلی بهبود رقابت‌پذیری است. به گفته ماریا تِرِسا،
معاون نخست وزیر کشور اسپانیا، اگر این کشور خواهان تداوم رشد اقتصادی و ایجاد
اشتغال است، باید خود تولید‌کننده دانش باشد.
لازم به ذکر است که این منابع مالی عمدتاً در تحقیقات مربوط به سلامت، زیست‌فناوری،
انرژی و تغییر محیطی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری‌نانو صرف خواهد شد [۱].

اخیراً کمیته بین وزارتخانه‌ای علم و فناوری‌ اسپانیا(CICYT)، برنامه ملی این کشور
را ـ برای تحقیق، توسعه و نوآوری علمی برای سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۸ ـ طی جلسه‌ای در ۱۲
جولای ۲۰۰۷ تصویب کرده‌است.
این برنامه دربرگیرنده پنج اقدام راهبردی است که یکی از آنها علم و فناوری‌نانو،
مواد جدید و فرایندهای تولیدی – صنعتی جدید است. هدف برنامه راهبردی فناوری‌نانو،
بهبود رقابت‌پذیری صنعت اسپانیاست. این برنامه از نظر دامنه چندرشته‌ای بوده و هفت
حوزه زیر را دربرمی‌گیرد:
۱- کاربردهای فناوری‌نانو در فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲- کاربرد فناوری‌نانو در مواد و مواد جدید برای سلامت
۳ -کاربرد فناوری‌نانو در محیط زیست و صنعت
۴-پیشرفت در فرایندها و فناوری‌ مواد
۵-مواد هوشمند با ویژگی‌های خاص
۶- توسعه مدل‌های راهبردی جدید صنعتی، فناوری‌‌های تولید جدید و تولید شبکه‌ای
۷- بهره‌برداری از فناوری‌های همگرا.
برنامه راهبردی فناوری‌نانو موارد زیر را نیز به‌عنوان اولویت‌های کاری خود مد نظر
قرار داده‌است:
سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی؛ پروژه‌ها؛
نهادینه‌سازی؛ زیرساخت‌ها و بین‌المللی‌سازی سیستم [۲].
متن کامل این گزارش به زبان اسپانیولی از طریق نشانی
http://wwwn. mec. es/mecd/gabipren/documentos/files/2007-plan-nacional-idi-2008-2011.
pdf
به‌طور رایگان قابل دریافت است.