معرفی پایان نامه_تحقق الگوریتم رمزنگاری استاندارد پیشرفته …..

عنوان پایان نامه:تحقق الگوریتم رمزنگاری استاندارد پیشرفته (AES)با استفاده از فناوری قطعات نانوالکترونیکی مولکولیCMOL
دانشجو: مسعود معصومی
استاد راهنما: دکتر فرشید رئیسی
استاد راهنمای همکار: دکتر محمود احمدیان
استاد مشاور: دکتر پرویز کشاورزی
دانشگاه: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مقطع: دکترا
تاریخ شروع: خرداد ۸۳
تاریخ اتمام: مرداد ۸۴

دانشجو: مسعود معصومی
استاد راهنما: دکتر فرشید رئیسی
استاد راهنمای همکار: دکتر محمود احمدیان
استاد مشاور: دکتر پرویز کشاورزی
دانشگاه: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مقطع: دکترا
تاریخ شروع: خرداد ۸۳
تاریخ اتمام: مرداد ۸۴
 

الگوریتم رمزنگاری Rijndael که در سال ۲۰۰۰ از سوی مؤسسه ملی استاندارد و فن آوری
ایالات متحده، به عنـوان الگوریـتم استـاندارد رمـزنـگاری داده، مـورد پـذیرش قـرار
گرفت، الـگـوریتم استاندارد پیشرفتـه رمـزنـگاری (Advanced Encryption Standard
Algorithm) یا الگوریتم AES نامیده می‌شود و از سوی ISO و IEEE نیز بعنوان الگوریتم
استاندارد رمزنگاری داده، شناخته شده است.
از سال ۲۰۰۰ تاکنون بحث در مورد نحوه پیاده‌سازی سخت‌افزاری و VLSI هر چه بهتر و
مؤثرتر این الگوریتم، از جمله مباحث مورد توجه صاحب‌نظران رمزنگاری و طراحان
مدارهای مجتمع بوده‌است. امروزه از مدار مجتمع AES در کاربردهای متنوعی: از قبیل
کارت‌های هوشمند، وب‌سرورها، تلفن‌های سلولی، شبکه‌های ATM و . . . ، برای
رمزدارکردن داده‌ها استفاده می‌شود.
از سال ۲۰۰۰ تاکنون معماری و روش‌های مختلفی برای افزایش هر چه بیشتر سرعت، کاهش
توان مصرفی، کاهش مساحت فیزیکی مورد نیاز برای پیاده‌سازی و محافظت از الگوریتم AES
در مقابل حملات سخت افزاری ارائه‌شده‌ و کارآیی آنها با استفاده از کتابخانه‌های
ASIC و نیز FPGA ارزیابی گردیده ‌است.
در این پایان‌نامه روش جدیدی برای پیاده‌سازی الگوریتم AES با استفاده از ایده‌های
نانوالکترونیک و فناوری‌نانوالکترونیکی CMOL -که به‌تازگی پیشنهاد و مطرح شده-
‌ارائه شده‌است.
مقایسه پیاده‌سازی ماژول‌های اصلی الگـوریتم Rijndael با پیـاده‌سازی بـر روی
partan-3 (یک CMOS FPGA از خانواده Xilinx که با فناوری ۹۰ نانومتر ساخته می‌شود)،
نشان می‌دهد که پیاده‌سازی CMOL نسبت به پیاده‌سازی CMOS از کارایی بسیار بهتری از
لحاظ توان مصرفی، سرعت و سطح فیزیکی مورد نیاز برخوردار است.
افزایش سرعت همراه با اشغال فضای فیزیکی کمتر در پیاده‌سازی بر روی بستر CMOL در
مقایسه با پیـاده‌سازی مشـابه بر روی بستر CMOS ، قابلیت پیاده‌سازی الگوریتم با
کلید‌های بلندتر و افزایش تعداد دورهای الگوریتم را فراهم می‌کند، که باعث افزایش
محرمانگی آن می‌شود. پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری بر روی بستر CMOL ، ممکن است
سبب افزایش امنیت الگوریتم در مقابل دسته‌ای از حملات رمزشکنی، موسوم به حملات
پیاده‌سازی، نیز گردد. ضمن آنکه در این پایان نامه کاربرد جدید و با اهمیتی برای
فناوری‌نانو معرفی شده‌ است که به باز‌‌‌شدن زمینه جدیدی در این حوزه منجر خواهد شد.

نتایج حاصل از این پایان‌نامه دکتری به صورت دو مقاله ISI در مجلات مختلف چاپ شده
‌است.