حمایت تشویقی از نشریات تخصصی پیرامون انتشار مطالب مرتبط با نانو

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو از فعالیت‌های ترویجی فناوری نانو، از کلیه نشریات تخصصی وابسته به انجمن‌ها و موسسات خصوصی که اقدام به انتشار مطالب مرتبط با فناوری نانو در حوزه‌های صنعتی نمایند، حمایت تشویقی به‌عمل می‌آید و مبالغی به‌عنوان جایزه به نشریات فوق پرداخت می‌گردد.

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو از فعالیت‌های ترویجی
فناوری نانو، از کلیه نشریات تخصصی وابسته به انجمن‌ها و موسسات خصوصی که اقدام به
انتشار مطالب مرتبط با فناوری نانو در حوزه‌های صنعتی نمایند، حمایت تشویقی به‌عمل
می‌آید و مبالغی به‌عنوان جایزه به نشریات فوق پرداخت می‌گردد. میزان این حمایت
متغیر بوده و مطابق
دستورالعمل
به امتیاز کسب شده بستگی خواهد داشت.

شاخص‌های اصلی برای تعیین امتیازات عبارتند از:

۱٫ تعداد مشترک صنعتی
۲٫ سابقه انتشار
۳٫ میزان اهمیت و ارزش مطلب منتشر شده

مطالب در قالب¬های مختلف نظیر مقاله، اخبار، گزارش، مصاحبه، معرفی محصول، معرفی
پتنت، معرفی افراد فعال داخلی و خارجی، معرفی شرکت‌ها و فناوران برتر و غیره از سوی
نشریات قابل عرضه می‌باشند.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی با “کانون توسعه فناوری مدرس” و یا شماره
تلفن ۸۸۳۳۲۹۰۰ – داخلی ۴۳۵۴ می‌توانند ارتباط برقرار نمایند.