طرح‌ریزی پنج مطالعه درباره فناوری نانو در ایالت ویرجینیای امریکا

شهر پولاسکی در ایالت ویرجینیا در طی ۱۱ ماه آینده، ۵۶۴ هزار و ۵۰۰ دلار را به‌عنوان کمک هزینه پژوهشی و محلی برای پنج مطالعه درباره توسعه یک پارک فناوری‌نانو اختصاص داده‌است.

شهر پولاسکی در ایالت ویرجینیا در طی ۱۱
ماه آینده، ۵۶۴ هزار و ۵۰۰ دلار را به‌عنوان کمک هزینه پژوهشی و محلی برای
پنج مطالعه درباره توسعه یک پارک فناوری‌نانو اختصاص داده‌است.

اولین طرح یک مطالعه ۶۰ هزار دلاری در زمینه‌ خوشه‌ نانو است که امکان‌پذیر
بودن توسعه‌ پارک فناوری‌نانو را در پولاسکی مورد بررسی قرار خواهد داد؛
این بررسی شامل تعدادی از شرکت‌های فناوری‌نانو در نیوریورولی ، سایر پارک‌های
موجود و منابع مورد نیاز برای حمایت از پروژه‌ پیشنهادی خواهد ‌شد.

مطالعه‌ دوم که به‌وسیله Draper Aden Associates صورت می‌گیرد و بودجه‌ای
معادل با ۳۹ هزار و ۵۰۰ دلار است، تدابیری را در مورد اثرات ناشی از پس‌مانده‌های
تولید نانوذرات در نظر خواهد گرفت.

سومین مطالعه با نام راهبرد اصلاح اقتصادی منطقه پولاسکی، به تحلیل منابع
موجود شهری، بخشی و منطقه‌ای خواهد پرداخت که باعث ایجاد تحول در تولیدات
آن منطقه خواهد شد و هزینه‌ای معادل ۱۱۵ هزار دلار را دربر خواهد داشت.

مطالعه‌ چهارم بر روی مهندسی و طراحی تسهیلات خوشه تولیدی نانو متمرکز
خواهد بود. وایت امیدوار است که این مطالعه‌ پیشنهادهایی را در قبال مکان
پارک فراهم آورد. وی هزینه این مطالعه را ۲۹۰ هزار دلار تخمین می‌زند.

آخرین مطالعه به بررسی ساختار سازمانی مورد نیاز برای حمایت از پارک
فناوری‌نانو خواهد پرداخت.

تلاش برای توسعه‌ یک پارک فناوری‌نانو در پولاسکی به سال ۲۰۰۵ برمی‌گردد که
برای اولین بار رئیس شرکت نانوکمونیکس این ایده را برای جان وایت ، مدیر
توسعه‌ اقتصادی شهر پولاسکی، مطرح ساخت.