اعلام نگرانی بیش از ۷۵ شرکت فناوری‌نانو

بیش از ۷۵ شرکت، تاکنون نگرانی عمیق خود را نسبت به تصویب قانون جدید کنگره آمریکا در زمینه ثبت اختراعات فناوری‌نانو و تأثیر آن بر نوآوری‌های علمی ابراز داشته، معتقدند که این قبیل قوانین اصلاحی باید نقش حمایتی داشته باشد،نه تضعیف‌کننده. با این حال به نظر این شرکت‌ها حتی پیش‌نویس این لایحه نیز موجب به خطر افتادن نوآوری‌های علمی می‌شود.

بیش از ۷۵ شرکت، تاکنون نگرانی عمیق خود را نسبت به تصویب قانون جدید کنگره آمریکا
در زمینه ثبت اختراعات فناوری‌نانو و تأثیر آن بر نوآوری‌های علمی ابراز داشته،
معتقدند که این قبیل قوانین اصلاحی باید نقش حمایتی داشته باشد،نه تضعیف‌کننده. با
این حال به نظر این شرکت‌ها حتی پیش‌نویس این لایحه نیز موجب به خطر افتادن نوآوری‌های
علمی می‌شود.

همچنین به این منظورا تعداد زیادی از صنایع مثل صنایع فناوری‌های پیشرفته، سرویس‌های
مالی، ساخت، فناوری‌های سبز، و داروسازی نیز با آن شرکت‌ها هم‌نظر بوده و نسبت به
این لایحه ابراز نگرانی کرده‌اند.

این شرکت‌ها معتقد به انجام محتاطانه‌تر اصلاحات هستند؛ اما این قوانین به محض
تصویب و اجرا می‌تواند تبعات احتمالاً ناخواسته و جدی‌ای برای بنگاه‌های کارگشا و
نوآوران صنایع مختلف، ب‌ویژه آنها که برای تجاری‌سازی فناوری‌نانو تلاش می‌کنند، به
شمار آید. به هر حال مسئولان امیدوارند مجلس سنا آمریکا بتواند الگوی اصلاحی مفید و
مناسبی را به تصویب برساند.