گسترش همکاری‌های مشترک روسیه و اتحادیه اروپا در زمینه فناوری‌نانو

همکاری مشترک دانشمندان روسی با همتایان اروپایی باعث شد تا در سال ۲۰۰۵ تحقیقات مشترک از جمله بکارگیری زیست فناوری در صنایع غذایی و کشاورزی به نتیجه برسد. در این میان آژانس فدرال علوم و اختراعات روسیه با تسهیلاتی که در اختیار محققان قرار داد از نقش قابل توجهی در این زمینه برخوردار بوده است. همچنین در برنامه چارچوبی اتحادیه اروپا نیز توجه زیادی به این تحقیقات مشترک شده است.

همکاری مشترک دانشمندان روسی با همتایان اروپایی باعث شد تا در سال ۲۰۰۵ تحقیقات
مشترک از جمله بکارگیری زیست فناوری در صنایع غذایی و کشاورزی به نتیجه برسد.

در این میان آژانس فدرال علوم و اختراعات روسیه با تسهیلاتی که در اختیار محققان
قرار داد از نقش قابل توجهی در این زمینه برخوردار بوده است. همچنین در برنامه
چارچوبی اتحادیه اروپا نیز توجه زیادی به این تحقیقات مشترک شده است.

قرار است این تحقیقات مشترک از سال ۲۰۰۸ در قالب دو برنامه نسبتا ً وسیع انجام شود.
در برنامه اول حدود ۴۰ درصد سرمایه گذاری‌ها به مواد جدید و فناوری‌نانو، ۲۵ درصد
به علوم زیستی و زیست فناوری و مابقی به حوزه انرژی و بهره وری، علوم استدلالی و
فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICTs) اختصاص یابد. برنامه دوم هم به توسعه صنعتی
فناوری‌نانو و مواد جدید اختصاص خواهد یافت.

در سال جاری بیش از ۸۰ پروژه با مبنای رقابتی با همکاری لهستان، سوئد، و دانمارک و
ایتالیا انجام شده است که این پروژه ها علاوه بر برخورداری از حمایت طرف اروپایی از
تسهیلات آژانس فدرال روسیه نیز برخوردار بوداند.

این تحقیقات مشترک با توجه به اعلام زیست فناوری بعنوان یکی از اولویت‌های روسیه
بویژه در زمینه کاربرد زیست فناوری در صنایع غذایی و کشاورزی رشد خوبی داشته و در
ملاقات اخیر مسئولان دوطرف نیز بر شدت بخشیدن به آن تأکید شده است. هم اکنون روسیه
از موقعیت رقابتی جهانی آشکاری در زمینه زیست فناوری برخوردار است.