اعطای ۱۸/۲ میلیون دلار به دانشگاه یوسی ارواین

دانشگاه یوسی ارواین برای ترکیب فنون ترتیب دهی DNA با فناوری نانو ۱۸/۲ میلیون دلار دریافت کرده‌است تا از این طریق بتواند روش تحلیلی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تری را توسعه دهد. این روش تحلیلی برای پزشکان این امکان را ایجاد می‌کند که به پیش‌بینی امراض، پیشگیری از بیماری‌ها و تجویز بهتر دارو برای نیازهای درمانی و بهداشتی خاص بیماران بپردازند.

دانشگاه یوسی ارواین برای ترکیب فنون ترتیب دهی DNA با فناوری نانو ۱۸/۲ میلیون
دلار دریافت کرده‌است تا از این طریق بتواند روش تحلیلی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تری را
توسعه دهد.

این روش تحلیلی برای پزشکان این امکان را ایجاد می‌کند که به پیش‌بینی امراض،
پیشگیری از بیماری‌ها و تجویز بهتر دارو برای نیازهای درمانی و بهداشتی خاص بیماران
بپردازند.

کمک هزینه مذکور ـ که به این دانشگاه تعلق گرفته ـ بخشی از ۱۵ میلیون دلار برنامه
پیشگامی است که مؤسسه ملی تحقیقات در زمینه ژنوم انسانی(NHGRI) برای حمایت از توسعه
فناوری‌های نوآور، به‌منظور کاهش هزینه‌های ترتیب‌دهی DNA در نظر گرفته‌است.

کومار ویکراماسینگی، استاد مهندسی برق و علوم کامپیوتر که مدیریت این تحقیق را در
یوسی ارواین بر عهده دارد، می‌گوید: “اگر ترتیب‌دهی و آزمایش DNA برای کلیه بیماران
از طریق یک آزمایش خون ساده میسر گردد، می‌تواند بر آینده مراقبت‌های بهداشتی تأثیر
گذار بوده و فرصت‌هایی را برای بهبود کیفیت زندگی بیماران فراهم آورد.”

ویکراماسینگی به همراه رابرت مویزس، استاد دانشکده شیمی یوسی ارواین، به تلفیق
فناوری‌نانو با روش ترتیب‌دهی DNA خواهد پرداخت؛ در این فرایند روش جداسازی DNA با
استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) صورت می گیرد.

بدین ترتیب محققان می‌توانند کدگذاری DNA را با کمک نور متمرکز در پروب ـ که نوک آن
در حدود ۵۰ اتم پهنا دارد ـ انجام دهند. با استفاده از این روش کار مرتب‌سازی،
تحلیل و نگاشت DNA سریع‌تر و با هزینه کمتر صورت خواهد گرفت.