تحقیقات مشارکتی محققان کره

جمعی از محققان کره ای موسسه KIMS و تعدادی ازدانشمندان داننشگاه دلووآر آمریکا بدلیل فعالیت های تحقیقاتی مشترک خود در زمینه فناوری نانو موفق به دریافت جایزه پنج میلیون دلاری وزارت علوم و فناوری کره شدند .

جمعی از محققان کره ای موسسه KIMS و تعدادی ازدانشمندان داننشگاه دلووآر آمریکا
بدلیل فعالیت های تحقیقاتی مشترک خود در زمینه فناوری نانو موفق به دریافت جایزه
پنج میلیون دلاری وزارت علوم و فناوری کره شدند .

این وزارتخانه مسئولیت هدایت ، برنامه ریزی ، هماهنگی و ارزیابی تمامی فعالیتهای
علمی و فناوری که در کره انجام می شود را بر عهده دارد و تسهیلاتی را از طریق
برنامه آزمایشگاه تحقیقاتی جهانی که با هدف توسعه فناوریهای بنیادی و توسعه تحقیقات
مشترک بین المللی بین کره و آزمایشگاههای خارجی انجام می گیرد به گروههای تحقیقاتی
واجد شرایط اعطا می نماید.

این مرکز علاوه بر فناوری نانو از برنامه های تحقیقاتی مشترک در زمینه زیست فناوری
و فناوری اطلاعات نیز حمایت می کند.

گروه UD-KIMS یکی از دو گروهی است که ازمیان ۳۹ طرح پیشنهادی ، موفق به دریافت این
تسهیلات در زمینه فناوری نانو شده اند . با انجام این کار مشترک میان KIMS و UD_CCM
امکان گسترش تحقیقات و توسعه آن در زمینه میکروکامپوزیتها و نانو کامپوزیت ها و
استفاده از آن درکاربردهای ساختاری فراهم می شود.